Priešpaskutinio skiemens taisyklė

     Kaitomų žodžių kirtis iš vieno skiemens į kitą šokinėja pagal tam tikras taisykles. Visiems kaitomiems žodžiams bendra yra vadinamoji priešpaskutinio skiemens taisyklė. Ji yra tokia: jei kaitomo žodžio priešpaskutinis kirčiuotas skiemuo yra tvirtagalis arba trumpas, jo kirtis tam tikrose to žodžio formose būtinai šoka į galūnę. Pagal šią taisyklę kirtis nušoka:

a) į moteriškosios giminės vienaskaitos vardininko galū -a, pvz.: rankà (rañ), šakà (šã), antrà (añtrą), kità (k), baigtà (bagtą), Astà (Ãstą), Loretà (Lorè), Romà (Rò);

b) į vardažodžių daugiskaitos galininko galūnes, pvz.: pištas pirštùs, rankà (rañ) rankàs, ù upès, aks (ã) aks; añtras, antrà antrùs, antràs; ktas, kità kitùs, kitàs; bagtas, baigtà baigtùs, baigtàs;

c) į vienaskaitos įnagininko galūnes -a, -e, -u, pvz.: rankà – su rankà, ùpė upè; añtras, antrà antrù, antrà; ktas, kità kitù, kità, bagtas, baigtà baigtù, baigtà; Astà (Ãstą) Astà, Loretà (Lorè) Loretà, Romà (Rò) Romà;

d) į vietininko galū -e, pvz.: rãštas raštè, bùtas butè, kabinètas kabinetè, Skuõdas Skuodè, Brèstas Brestè, Maròkas Marokè;

e) į veiksmažodžių esamojo ir būtojo kartinio laiko vienaskaitos I ir II asmens galūnes, pvz.: nša nešù, neš; nšė nešiaũ, neše; ena einù, ein; jo ėjaũ, ėja.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *