2012 m. lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo temos ir potemės

LITERATŪRA

      1. Pristatykite kelias vaikystės knygas, dariusias įtaką jūsų pasaulėžiūrai.

      2. Pristatykite jums įdomiausią pasakojamosios tautosakos žanrą. Argumentuotai paaiškinkite, ar jis svarbus šiuolaikinėje kultūroje.

      3. Grožinės literatūros leidimas sutrumpintais variantais, adaptuota klasika yra ir literatūros, ir skaitytojo žalojimas. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

      4. Pristatykite kelis lietuvių literatūros klasikų eilėraščius, tapusius dainomis. Paaiškinkite, kuriuo metu ir kodėl šie eilėraščiai virto dainomis.

      5. Remdamiesi keliais pavyzdžiais, paaiškinkite, kodėl, jūsų manymu, buvo ir yra draudžiamų knygų.

      6. Daugelis šių dienų mokslinių išradimų įkūnija žmonijos svajones, aprašytas senuosiuose tekstuose. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

      7. Kaip jaunimo subkultūros vaizduojamos literatūroje? Argumentuotai paaiškinkite, kuo ši literatūra jums patraukli, kuo – ne.

      8. Išrinkite ir pristatykite pastarųjų metų lietuvių autoriaus knygą, įdomią šešiolikmečiui. Argumentuokite savo požiūrį.

      9. Rašytojas Giunteris Grasas teigia: geras viršelis tarsi emblema turėtų apibendrinti ir supaprastinti knygos turinį. Pristatykite ir šiuo aspektu įvertinkite kelias lietuvių literatūros knygas.

      10. Pristatykite kelias fantastinės literatūros knygas. Argumentuotai paaiškinkite, kuo šios knygos jums patrauklios, kuo – ne.

 

KALBA

      1. Kaip globalizacija veikia lietuvių kalbą? Paaiškinkite remdamiesi šnekamosios ir bendrinės kalbos pavyzdžiais.

      2. Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

      3. Kalba yra ryški tapatybės dalis, kuri leidžia mums būti skirtingiems. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

      4. Pristatykite kelis įdomiausius savo regiono vietovardžius. Argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums įdomūs.

      5. Anot kalbininkės Loretos Vaicekauskienės, jeigu taip nebijotume kasdienės šnekamosios kalbos, turėtume labai turtingą bendrinę lietuvių kalbą. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

      6. Žmonija nuolat bando sukurti visiems suprantamą, tobulą kalbą. Pristatykite tokių bandymų ir argumentuotai paaiškinkite, kuris iš jų labiau pavyko.

      7. Lietuvių kalbos istorija gali būti įdomi. Pristatykite jums įdomiausius jos faktus ir argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs.

      8. Kuo ypatinga jūsų tarmė? Argumentuokite savo požiūrį.

      9. Kokius požiūrius į gimtąją kalbą atskleidžia skirtingų laikotarpių lietuvių poezija? Argumentuotai paaiškinkite, kuris požiūris jums patraukliausias.

      10. Pristatykite kelių jums įdomiausių pavardžių kilmę ir reikšmę, argumentuokite savo pasirinkimą. Paaiškinkite, kada ir kaip atsirado pavardės.

 

KULTŪRA

      1. Pristatykite šiandienos kultūros renginius, ugdančius tautinę tapatybę. Argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs, kuo – ne.

      2. Pristatykite jums įdomiausias vizualiojo meno parodas. Argumentuokite savo požiūrį.

      3. Kompiuteriniai žaidimai – visavertė šiuolaikinės kultūros dalis. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

      4. Kiekviena tauta mandagumą supranta skirtingai. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

      5. Anot Rolando Kazio, „aktorius privalo būti švarus ir šviesus žmogus“. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

      6. Kokius lietuvių tautos bruožus atskleidžia anekdotai apie istorines asmenybes? Argumentuokite savo požiūrį.

      7. Kaip apie gėrio ir blogio kovą kalbama šiuolaikinėje kultūroje. Argumentuokite savo požiūrį.

      8. Anot režisieriaus Audriaus Stonio, dokumentiniai filmai neturi būti vienadieniai, reikia kurti filmus, kuriuose gilinamasi į esminius dalykus, perteikiančius amžinąsias vertybes. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

      9. Pristatykite ir įvertinkite kelias jaunimui skirtos lietuviškos žiniasklaidos priemones. Paaiškinkite, kuo jos jums patrauklios, kuo – ne.

      10. Komiksai – svarbi kultūros forma. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Comments are closed.