2009 m. gimtosios kalbos (žodžiu) pasiekimų patikrinimo temos ir potemės

      2009-06-15

JAUNO ŽMOGAUS PILIETIŠKUMAS

      1. Kalba – tautos vertybė. Ką apie tai manote?
      2. Savivalda ir savivalė mokykloje. Ką apie tai manote?
      3. Tiesa ir teisingumas. Kaip jaunam žmogui išsaugoti šias vertybes gyvenime?
      4. Kuo kūrybiškesnis bus jaunas žmogus, tuo daugiau jis nuveiks ateityje. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
      5. Tolerancija visuomenėje. Ką apie tai manote?
 

KNYGA IR MES 

      1. Knygos padeda pažinti pasaulį ir save. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
      2. Skaitytojai 2008 metų akciją „Skaitymo metai“ siūlo keisti nuostata „Skaitymo era“. Ką apie tai manote?
      3. Knygų skaitymo būdų yra įvairių. Ką apie tai žinote ir manote?
      4. Šeimos vaidmuo formuojant vaiko santykį su knyga. Ką apie tai manote?
      5. Koks turėtų būti modernios bibliotekos modelis? Pagrįskite savo nuomonę.

 

KULTŪRA IR JAUNIMAS 

      1. „Žmogus tuomet tegali būti tikrai naudingas savo Tėvynei, jei yra išaugęs iš savo tautos kultūros.“ (Šatrijos Ragana) Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
      2. Vykdomas projektas „Vilnius – Europos kultūros sostinė“. Kokią programą ir kodėl pasiūlytumėte jaunimui?
      3. Vietos, kurioje gyvenate, žymiausi kultūros objektai. Kokią tautos istorijos patirtį jie pasakoja jaunimui? Savo argumentus pagrįskite.
      4. Kokias kultūros tradicijas puoselėjate šeimoje (giminėje)?
      5. Jaunimo požiūris į įvairias Lietuvos kultūros formas. Ką apie tai žinote ir manote?

 

MOKSLO PASIEKIMAI MŪSŲ GYVENIME 

      1. Mokslo laimėjimai ir mūsų kasdienybė. Ką apie tai žinote ir manote?
      2. Technologijų pasiekimų taikymas mokykloje. Ką apie tai žinote ir manote?
      3. Mokslo laimėjimai ir moraliniai praradimai. Ką apie tai žinote ir manote?
      4. Informacinių technologijų laimėjimai ir menas. Ką apie tai žinote ir manote?
      5. Aukštesnė žmogaus pakopa – robotas? Ką apie tai manote?

 

ŽMOGUS IR APLINKA 

      1. Virtualios aplinkos poveikis jaunam žmogui. Ką apie tai žinote ir manote?
      2. „Namų puošmena – juos lankantys draugai.“ (R. V. Emersonas) Ką apie tai manote?
      3. Jaunas žmogus Tėvynėje ir svetur. Ką apie tai žinote ir manote?
      4. „Mes per daug stebime gamtą ir per mažai gyvename su ja.“ (O. Vaildas) Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
      5. Šeimos atmosfera ir jaunas žmogus. Ką apie tai manote?
 

      2009-06-16

JAUNO ŽMOGAUS PILIETIŠKUMAS 

      1. Klasė – tai irgi bendruomenė, sprendžianti savus klausimus. Ką apie tai manote?
      2. Sąžiningumas – pagrindinis žmogaus gyvenimo principas. Kaip jaunam žmogui šio principo laikytis kasdieniame gyvenime?
      3. Jauno žmogaus kalba – jo sielos veidrodis. Ką apie tai manote?
      4. Šiandieniniame pasaulyje svarbiausia ne paklusnus vykdytojas, o iniciatyvus ir veiklus žmogus. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
      5. Tolerancija mokykloje. Ką apie tai manote?
 

KNYGA IR MES 

      1. Koks knygų skaitymo vaidmuo jauno žmogaus formavimui (-si)? Pagrįskite savo nuomonę.
      2. Skaitymo istorija: nuo molinės lentelės iki CD. Ką apie tai žinote ir manote?
      3. Kaip knygų skaitymas originalo kalba gali paveikti jauną žmogų? Pagrįskite savo nuomonę.
      4. Koks turėtų būti mokyklos vaidmuo formuojant jauno žmogaus santykį su knyga?
      5. Kokia yra ir kokia turėtų būti mokyklos biblioteka? Pagrįskite savo nuomonę.

 

KULTŪRA IR JAUNIMAS 

      1. Kodėl būtina saugoti etninę kultūrą? Pagrįskite savo nuomonę.
      2. Jei tektų pristatyti Lietuvos kultūrą bendraamžiams iš užsienio, ką ir kodėl jiems pasakotumėte?
      3. Visuomenėje netyla diskusijos dėl sudėtingos mūsų tautos kultūros situacijos. Ką ir kaip reikėtų keisti, kad lietuviai galėtų didžiuotis savo kultūra?
      4. Kultūros tradicijos jūsų mokykloje. Ką apie tai žinote ir manote?
      5. Jaunimas ir kultūra. Kaip šią temą atskleidžia Lietuvos žiniasklaida?

 

MOKSLO PASIEKIMAI MŪSŲ GYVENIME 

      1. Mokslo laimėjimai ir žmogaus sveikata. Ką apie tai žinote ir manote?
      2. Technikos išradimų taikymas gyvenime. Ką apie tai žinote ir manote?
      3. Mokslo pasiekimų moralinė kaina. Ką apie tai žinote ir manote?
      4. Informacinių technologijų laimėjimai ir žiniasklaida. Ką apie tai žinote ir manote?
      5. Mokslo pasiekimai ir kasdienės žmonių gyvenimo problemos. Ką apie tai žinote ir manote?

 

ŽMOGUS IR APLINKA 

      1. Bendravimas virtualioje aplinkoje. Ką apie tai manote?
      2. „Būti ištikimam namams nelaimėje – didis dalykas.“ (Demokritas) Ką apie tai manote?
      3. Svetur gyventi patogiau, bet ar lengviau? Argumentuokite savo nuomonę.
      4. „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.“ (J. V. Gėtė) Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
      5. Vaikas – šeimos veidrodis. Ką apie tai manote?
 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *