Daugiareikšmių lietuvių kalbos prielinksnių reikšmės

      + — norminė reikšmė

      •  —   reta reikšmė arba tik reikšmės atspalvis

      –  —  pasitaikanti, bet nepriimtina reikšmė

Prie-

links-

niai

 

Su ku-

riais

links-

niais

varto-

jami

 

Reikšmės

Vieta

Laikas

Būdas

Vie-

ta

Kryp-

tis

At-

stu-

mas

Lai-

kas

Truk-

Lai-

ko

ri-

ba

Bū-

das

Kie-

kis

Prie-

mo-

ant

K.

+

+

 

 

apie

G.

+

 

+

+

 

 

+

 

aplink

G.

+

 

 

 

 

arti

K.

+

 

+

+

 

 

+

 

be

K.

 

 

 

 

 

+

+

 

dėl

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

į

G.

+

 

+

+

 

iki, lig(i)

K.

+

+

 

 

+

+

+

 

K.

+

 

 

 

+

+

 

netoli

K.

+

 

 

 

+

 

 

+

 

nuo

K.

+

 

 

 

+

+

 

pagal

G.

+

 

 

 

 

+

 

 

palei

G.

+

 

 

 

 

 

pas

G.

+

+

 

 

 

 

 

 

 

paskui

G.

+

 

 

 

+

 

 

per

G.

+

+

+

+

 

+

 

—•

pirma

K.

+

 

+

 

 

 

 

po

K. G. Įn.

+

 

+

 

+

 

prie

K.

+

+

 

—•

 

 

 

 

prieš

G.

+

 

 

 

+

 

 

pro

G.

+

 

 

 

 

 

pusiau

K.

+

 

 

+

 

 

+

 

su

In.

 

 

 

+

 

+

+

sulig

Įn.

 

 

+

 

+

 

tarp

K.

+

 

 

+

 

 

+

 

 

ties

Įn.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

K. G.

+

+

+

+

 

 

 

 

 

vidury, viduj

K.

+

 

 

+

 

 

 

 

 

virš

K.

+

 

 

 

 

 

 

—•

 

Prie-

links-

niai

 

Su ku-

riais

links-

niais

varto-

jami

 

Reikšmės

Priežastis

Objektas

Prie-

žas-tis

Vei-

mo

pa-

grin-

das

Tiks-

las

Pa-

skir-

tis

Są-

ly-

ga

Nuo-

lai-

da

Ob-

jek-

tas

Pa-

va-

di-

ni-

mas

Ly-

gi-

ni-

mas

ant

K.

 

 

 

 

 

apie

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplink

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

arti

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

K.

 

 

 

 

 

 

 

dėl

K.

+

—•

 

 

 

į

G.

 

 

+

 

 

 

 

 

 

iki, lig(i)

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.

+

 

 

 

 

 

 

 

netoli

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo

K.

+

 

 

+

 

 

+

 

 

pagal

G.

+

 

 

 

 

palei

G.

 

 

 

 

 

 

 

pas

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

paskui

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

per

G.

+

 

 

 

 

 

 

pirma

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po

K. G. Įn.

 

 

 

 

 

 

 

 

prie

K.

 

 

—•

 

+

 

 

prieš

G.

 

 

 

 

 

 

+

 

 

pro

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

pusiau

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su

In.

 

 

 

 

+

 

 

sulig

Įn.

 

+

 

 

 

 

 

 

 

tarp

K.

 

 

 

 

 

 

+

 

 

ties

Įn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. G.

—•

 

 

 

 

+

+

+

vidury, viduj

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virš

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prie-

links-

niai

 

Su ku-

riais

links-

niais

varto-

jami

 

Reikšmės

Požymis

 

Bū-

vis

Veikėjas

In-for-

ma-ci-

jos

šal-

ti-

nis

Po-

žy-

mis

Ko-

ky-

Kil-

Pri-klau-so-

my-

At-

žvil-

gis

Vei-

kė-

jas

Iš-

sky-

ri-

mas

Drau-

ant

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

apie

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplink

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arti

K.

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

be

K.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

dėl

K.

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

į

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki, lig(i)

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.

 

 

 

 

 

 

+

 

 

netoli

K.

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

nuo

K.

 

 

+

 

 

 

 

 

pagal

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palei

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pas

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

paskui

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

pirma

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po

K. G. Įn.

 

 

 

 

—•

 

 

 

 

prie

K.

 

 

 

 

 

 

 

prieš

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro

G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pusiau

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su

In.

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

sulig

Įn.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarp

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ties

Įn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. G.

 

 

 

 

 

 

 

vidury, viduj

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virš

K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *