Trumpųjų skiemenų kirčiavimas

     Trumpieji skiemenys priegaidės neturi. Kirčiuoti trumpieji skiemenys žymimi kairiniu (`) kirčio ženklu. Juose gali būti tik trumpieji balsiai a, e, i, u ir balsis o (tarptautiniuose žodžiuose).

Trumpieji kirčiuoti a ir e būdingi:

a) žodžių galūnėms: gerà, galvà, šakàs, kitàs, pelè, pelès;

b) būdvardžių aukštesniojo ir aukštėlesniojo laipsnio priesagoms èsnis, -ė, -ėlèsnis, -ė: gerèsnis, gerèsnė, gerėlèsnis, gerėlèsnė;

c) savybiniams įvardžiams màno, tàvo, sàvo;

d) įvardžiuotinių būdvardžių, skaitvardžių, savybinių įvardžių, neveikiamųjų dalyvių vyriškosios giminės vienaskaitos vardininkui: geràsis, pirmàsis, manàsis, mylimàsis, būtàsis, būsimàsis;

e) dviskiemenėms veiksmažodžių bendratims ir iš jų išvestoms formoms: ràsti, kàsti, mèsti, dègti, ràsdavau, ràsdavai, ràsiu, ràsi, ràsčiau, ràstum, ràsk, ràsdamas. Tik neveikiamieji būtojo laiko dalyviai šios taisyklės nesilaiko – tariama: rãstas, nštas, kptas;

f) veiksmažodžių priešdėliams ap-, at-, pa-, pra-, ne-, be-, te-, nebe-, tebe-: àpneša, àtneša, pàneša, pràneša, nèneša, bèneša, tèneša, nebèneša, tebèneša;

g) vienaskiemeniams žodžiams: àš, tàs, tà, pàts, kàs, kàd, tàd, màt, nà, bèt, nès, nèt, mès (mèsti); bet ms (įvardis);

h) silpnesnio veiksmo ištiktukams ir iš jų padarytiems veiksmažodžiams: kràpšt, tèkšt, kràpštelėti, tèkštelėti; stràkt, stràksi, stràksime, stràksite (strakśti); trèpt, trèpu, trèpsi, trèpsime, trèpsite (trepśti);

i) daugeliui tarptautinių žodžių: fonètika, kabinètas, mètras, poètas.

Trumpieji balsiai a ir e kirčiuotuose skiemenyse pailgėja ir turi tvirtagale priegaidę, pvz.: šakà šãkos, pelè plės, dedù dda.

Trumpieji balsiai i, u kirčiuojami tik kairiniu ženklu, pvz.: lnas, lpti, bùtas, pùsė.

Trumpasis o paprastai esti tarptautiniuose žodžiuose (astronòmas, balkònas, filològas, metòdas) ir kai kuriuose ištiktukuose (òp, kliòpt).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *