Charakteristika ir rekomendacija

        Charakteristika – dokumentas, kuriame pateikiamas asmens, jo darbo ir veiklos įvertinimas.

      Charakteristika turi būti dalykiška, objektyvi logiška ir aiški. Charakteristikos tekstas pradedamas apibūdinamo asmens vardu ir pavarde, nurodomi gimimo metai, išsimokslinimas, darbo vieta, paminimi svarbiausi gyvenimo faktai. Aprašoma profesinė kvalifikacija, darbo veikla, jos rezulatai, darbui ir bendravimui svarbios asmeninės savybės. Darbuotojo prašymu darbdavys privalo parašyti jo darbo įvertinimą – charakteristiką. Charakteristikos pagrindas – įstaigoje sukaupti dokumentai apie asmenį ir jo veiklą. Charakteristiką pasirašo įstaigos vadovas ir padalinio, kuriame asmuo dirba, vadovas.

Kaip oficialus dokumentas charakteristikos dabar rašomos valdininkams ir tais atvejais, kai reikia vertinti asmenį, norintį stoti į visuomeniškai svarbų darbą. Charakteristikos formos raštvedybos taisyklės nenumato, standartinė forma neturi nė vietos, kur įrašyti asmenį, kurio charakteristika rašoma. Tai galima padaryti panašiu būdu, kaip nurodyta prie rekomendacijos, bet charakteristiką geriausia įforminti laisva antrašte, pvz.: Karoliniškių gimnazijos mokytojo Vardenio Pavardenio / charakteristika, arba tą formulavimą pritaikyti standartinei formai, pvz.:

     

             Vilniaus Karoliniškių gimnazija

             Sausio 13-osios g., 17

             Faksas (8-5) 000 0000, el. p. gimnazija@gimnazija.lt

 

                 Vardenio Pavardenio

                 CHARAKTERISTIKA

 

                               _____________  Nr. ___________________

                                                                             (data)                                  (registracijos numeris)

 

                      Vardas ir pavardė ________________________________________________________________

                Gimimo metai __________________________________________________________________

                Pilietybė _______________________________________________________________________

                Išsimokslinimas _________________________________________________________________

                Pareigos _______________________________________________________________________

                Darbo stažas šioje įstaigoje ________________________________________________________

                Veiklos įvertinimas ______________________________________________________________

                Kvalifikacijos tobulinimas ________________________________________________________

                ______________________________________________________________________________

                ______________________________________________________________________________

                Asmeninių savybių įvertinimas _____________________________________________________

                ______________________________________________________________________________

                ______________________________________________________________________________

                Pomėgiai ______________________________________________________________________

                ______________________________________________________________________________

                ______________________________________________________________________________

                Apdovanojimai, paskatinimai ______________________________________________________

                ______________________________________________________________________________

                ______________________________________________________________________________

 

                 _____________________________         ______________        __________________________

                                 (pareigų pavadinimas)                                                (parašas)                                               (vardas, pavardė)

                        __________________________       ____________       _______________________

                                 (pareigų pavadinimas)                                                 (parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

      Dabar dažniausiai rašomas kitas į charakteristiką panašus dokumentas – rekomendacija.

Rekomendacija – dokumentas, kuriame aptariama ir palankiai įvertinama asmens veikla ir pateikiami jam palankūs siūlymai.

Rekomendacija rašoma panašiai kaip charakteristika, tačiau ji paprastai apima tik paskutinę asmens mokslo ar darbo vietą, smulkiau apžvelgia ir išsamiau įvertina veiklos rezultatus ir svarbiausia – pažymi jų svarbą. Rekomendacijos apibendrinamoji dalis yra teigiama ir apibūdinamajam asmeniui palanki – nurodoma, kad jis tinka tam tikram mokslui, darbui, pareigoms ar veiklai. Jei to pasakyti negalima, nerašoma nė rekomendacija.

Raštvedybos taisyklės rekomendacijos pavyzdžio nepateikia ir visiškai pagal standartą ją sunku įforminti. Taikantis prie jo, antraštinė dalis galėtų būti taip rašoma: aukštai viršuje rašomas rekomendacijos teikėjas (jo darbas, pareigos, vardas ir pavardė), žemiau – dokumento pavadinimas Rekomendacija ir kitoje eilutėje data. Antraštės vietoje jai įprastu būdu gali būti pasakoma, kuriam reikalui rekomendacija rašoma, pvz.: Dėl skyriaus vedėjo pareigų; Dėl studijų doktorantūroje. Laisvu būdu forminamos rekomendacijos antraštinė dalis turi tik pavadinimą Rekomendacija (kaip nurodyta prie charakteristikos) ir datą. Neoficialios rekomendacijos gali būti rašomos visai be pavadinimo, laiško formos, jos gali būti net vadinamos rekomendaciniais laiškais.

 

Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Sausio 13-osios g., 17

    Faksas (8-5) 000 0000, el. p. gimnazija@gimnazija.lt

 

REKOMENDACIJA

Dėl Vardenio Pavardenio

 

                                                           _____________  Nr. ___________________

                                                                      (data)                                  (registracijos numeris)

 

                  ______________________________________________________________________________

                                                                 (informacija apie rekomenduojamą asmenį)

______________________________________________________________________________

                  ______________________________________________________________________________

                                                                       (asmens savybių įvertinimas)

                  ______________________________________________________________________________

                                                                         (apibendrinamoji išvada)

 

 

       _______________________________       ____________       ________________________

                                 (pareigų pavadinimas)                                                 (parašas)                                              (vardas, pavardė)

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *