Gyvenimo ir darbo veiklos aprašymas

      Gyvenimo aprašymas  – trumpas savo gyvenimo ir veiklos nupasakojimas raštu. Savo gyvenimo aprašymas vadinamas ir tarptautiniu žodžiu autobiografija. Spaudoje ir raštuose vartojamas ir lotyniškas gyvenimo aprašymo pavadinimas curriculum vitae   (pažodžiui „gyvenimo kelias“), bet paprastajai raštvedybai labiau tinka lietuviškas terminas gyvenimo aprašymas arba gyvenimo aprašas.

Gyvenimo aprašymas rašomas paprastame lape, laisva forma. Antraštinėje dalyje galima nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas (tarnybą) ir dokumento pavadinimą – gyvenimo aprašymas, pvz.: Raudondvario bibliotekos vedėjos Ritos Anužytės  / gyvenimo aprašymas. Gali būti ir vien – Gyvenimo aprašymas. Tekstą galima pradėti įvardžiu Aš, savo vardu ir pavarde, gimimo vieta ir data: Aš, Rita Anužytė, esu gimusi… Jei vardas ir pavardė yra antraštinėje dalyje, tekstą galima pradėti be jų: Esu gimęs (gimusi)Galima nurodyti tėvus, jų darbą ar specialybę, apibūdinti šeimą. Toliau rašoma, kur kada mokėsi, kada kokį mokslą baigė, kur dirbo. Jei dar nedirbta, galima paminėti savo veiklą mokslo metais, polinkius ir norus. Pasirašoma dešinėje pusėje (prie parašo gali būti vardas ir pavardė), data rašoma kairėje.

Gyvenimo aprašymo pavyzdžiai:

 

Gyvenimo aprašymas

 

Aš, Povilas Butrimas, esu gimęs 1979 m. kovo 23 d. Kaišiadorių rajono Dovainonių kaime, žemdirbio ir tarnautojos šeimoje. Tėvas, Jurgis Butrimas, buvo kolūkio traktorininkas, dabar ūkininkauja savo ūkyje. Motina Vardenė Pavardenė – mokytoja. Šeimoje, be manęs, dar yra du jaunesni vaikai.

Pradžios mokyklą baigiau Dovainonyse, nuo 1991 m. mokiausi Rumšiškių vidurinėje mokykloje, ją baigiau 1998 m. Mokykloje domėjausi technika ir automobilizmu, dabar norėčiau studijuoti Vilniaus technikos universitete.

 

2012-05-10                                           (Parašas)                            Vardenis Pavardenis

 

AUTOBIOGRAFIJA

 

 

Aš, Vardenė Pavardenė, esu gimusi 1974 m. vasario 5 d. Ukmergės mieste tarnautojų šeimoje.

1981 m. pradėjau lankyti Ukmergės 4-ąją vidurinę mokyklą. Nuo penktos klasės mokiausi miesto 5-ojoje vidurinėje mokykloje, ją baigiau 1992 m.

Tais pačiais metais įstojau į Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultetą. Bakalauro studijas baigiau 1996 m. ir įgijau humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį, bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją.

Baigusi bakalauro studijas įstojau į to paties universiteto lietuvių kalbotyros magistrantūrą. Čia studijuodama nuo 1997-02-01 iki 1997-11-30 dirbau Universiteto leidykloje korektore.

1996 m. vasarą ištekėjau. Vyras Giedrius yra inžinierius.

Šių metų birželio mėnesį ginsiu magistro darbą, už kurį teikiamas humanitarinių mokslų magistro laipsnis, gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija.

 

                                                                         (Parašas)                                          Vardenė Pavardenė

 

Didesnės darbo patirties asmenys, norintys eiti į svarbias pareigas, dalyvaujantys konkursuose, rašo darbo veiklos aprašymą, kur trumpai išdėstomi tik svarbiausi gyvenimo faktai, o plačiau – darbai ir jų rezultatai (mokslas, mokslo laipsniai, darbai). Pabaigoje galima nurodyti dabartinę šeimą, jos narius.

Tokį gyvenimo aprašymą, kur vardijama veikla ir darbai ir kuris dabar neretai vadinamas curriculum vitae, tiktų vadinti darbo veiklos aprašymu.

Darbo veiklos aprašymo pavyzdys:

Lietuvių kalbos instituto Gramatikos skyriaus mokslinio bendradarbio Vardenio Pavardenio

Darbo veiklos aprašymas

 

Gimiau 1964 m. Vilniuje. 1982 m. įstojau į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, kur studijavau lietuvių kalbą ir literatūrą. 1987 m. studijas baigiau ir buvau paskirtas stažuotoju į to paties universiteto Lietuvių kalbos katedrą. 1988 m., perskirstant katedras, tapau Baltų filologijos katedros stažuotoju. 1989–1992 m. mokiausi šios katedros aspirantūroje (specialybė – baltų kalbos). 1992 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. stažavausi Oslo universitete. 1995 m. apgyniau humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Senosios lietuvių kalbos lyginamosios konstrukcijos“. Tais pačiais metais tapau Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso laureatu.

Lietuvių kalbos institute dirbu nuo 1990 metų: iš pradžių laborantu, nuo 1993 m. – Gramatikos skyriaus asistentu, nuo 1995 m. – šio skyriaus moksliniu bendradarbiu. Mano tyrinėjimų sritis – lietuvių kalbos istorinė sintaksė.

 

2012-04-10                                               (Parašas)                         Vardenis Pavardenis

   

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *