Prašymas

      Prašymas – įstaigai ar jos vadovui rašomas raštas, kuriuo ko nors prašoma ar pageidaujama.

Prašymą dažniausiai rašo atskiras asmuo, bet gali rašyti ir grupė žmonių (kolektyvas). Dažniausiai rašomas paprastame lape. Įstaigos gali tam reikalui parengti ir specialių blankų, kuriuose tai įstaigai paduodamus prašymus (pavyzdžiui, leisti atostogų) rašo jos darbuotojai. Prašymas būtinai turi turėti: antraštinę dalį, tekstą ir parašą (parašus); teksto pabaigoje gali būti priedų sąrašas.

Antraštinė dalis išdėstoma raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka — prašymo autorius (prašytojas) ir jo gyvenamoji vieta – viršuje, žodis Prašymas, data ir vietovė – žemiau. Paskutinis taisyklių variantas pateikia pavyzdį, kur asmuo užrašytas vardininko formomis, adresas – pagal pašto taisykles: Antanas Jankauskas / V.Kudirkos g. 146  / 2015 Vilnius. Bet antraštinę dalį galima išdėstyti sintaksiškai rišliu būdu ir prašytoją rašyti kilmininko linksniu. Prašymą rašant savo įstaigai, vietoj adreso rašomos pareigos, pvz.: Kalbos tvarkytojos / Albinos Bernotienės / Prašymas. Prašymas adresuojamas įstaigai, jos padaliniui ar jų vadovui. Adresatas rašomas paprastu (ne siuntų adresavimo) būdu. Adresuojant vadovui, rašomos pareigos (jas galima rašyti didžiąja raide), pvz.: Vilniaus universiteto / Rektoriui. Rašyti vadovo vardą ir pavardę netinka.

Prašymo tekstas paprastai pradedamas veiksmažodžio prašyti esamojo laiko formomis Prašau…, Prašome… Norint pabrėžti mandagumą, vartojama tariamoji nuosaka: Prašyčiau…, Prašytume… Jaustuko reikšmę įgijusi forma Prašom prašymams nelabai tinka. Po prašomojo veiksmažodžio nusakomas pats prašymas, gali būti dėstomi jo motyvai ar aplinkybės. Tai galima pasakyti šalutiniu dėmeniu, prijungtu jungtukais nes, kadangi, arba atskiru sakiniu. Prašymo priežastis ir aplinkybes galima išdėstyti ir pačioje pradžioje ir tik po to pasakyti patį prašymą. Prašymo tekstą galima baigti įvairiais papildomaisiais ar paaiškinamaisiais sakiniais, pvz.: Esu baigęs… (nurodoma mokykla ir specialybė); Su nuostatais susipažinau.

Jei prie prašymo pridedama priedų, teksto pabaigoje jie išvardijami. Išvardijamąją dalį galima pradėti žodžiu Priedai arba pasakymu Prie prašymo pridedu.

Prašymas pasirašomas paprastuoju būdu (be pareigų nurodymo) ir parašomas prašytojo prirašyti vardas ir pavardė.

Prašymų pavyzdžiai: 

 

 

————————————

(vardas, pavardė)

 

————————————

(gyvenamoji vieta

 

————————————

 

 

 

——————-

——————-

       (adresatas)

——————-

 

PRAŠYMAS

2013-03-03

——————–

(vietovė)

 

 

      Prašau (prašyčiau) —————————————————————————————–

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

 

 

 

                                                                                    (Parašas)                      (Vardas, pavardė)        

 

 

Pastaba. Po pavardės rašomas kablelis, jeigu aiškinama, kas yra prašytojas, koks jo statusas, pareigos.

        Po pavardės kablelio nereikia rašyti, jeigu nurodoma prašytojo veiklos sritis, darbo vieta arba prašytojo gyvenamoji vieta ar darbovietė.

       Dokumentuose data rašoma dviem būdais: skaitmenų grupėmis, pvz., 2004-05-15, arba mišriuoju būdu, pvz., 2004 rugpjūčio 15 d.

       Jeigu data rašoma ne dokumente (laiške, sąsiuvinyje ir pan.), tai ją galima rašyti dar kitaip: metus, mėnesį ir dieną reiškiančias skaitmenų grupes skirti tarpeliais, pvz., 2004 08 14.

 

 

     Vardenis Pavardenis

                                                                              Grybų g. 12–24

                                                                              LT-2051 Vilnius

                                                                              Tel. 22 22 22

 

  

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

Direktorei

 

  

PRAŠYMAS

 

2013-03-03

Vilnius

 

 

     Prašyčiau priimti į Jūsų vadovaujamą mokyklą dirbti mokytoju. Esu baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą humanitarinių mokslų magistro laipsniu. Turiu bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją.

     Priedai:

     1. Magistro diplomas (kopija).

     2. Autobiografija.

 

                                                                      (Parašas)                            Vardenis Pavardenis

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *