Pareiškimas ir jo atmainos

      Pareiškimas – raštas, kuriame oficialiai pranešama ir išdėstoma institucijos ar asmens nuostata dėl kokio nors dalyko. Pareiškime pateikiami tam tikri faktai ir dėl jų pasakomas pareiškimą rašančio asmens noras, reikalavimas ar koks kitas reikalas. Pareiškimai rašomi, kai prireikia kreiptis į teismą ar kitas teisėsaugos įstaigas, kai norima išdėstyti nepritarimą institucijos ar jos vadovo veiksmams, pranešti apie tam tikrus trūkumus ar taisytinus dalykus.

Pareiškimas rašomas tokia pat tvarka kaip ir prašymas, tik jo antraštinė dalis gali turėti atskirai iškeltą antraštę, pvz.: Pareiškimas / Dėl pašto siuntų pristatymo.

Pareiškimo pavyzdys:

  

Danguolės Burbienės,

N bibliotekos vedėjos

 

Kėdainių rajono kultūros

skyriaus Vedėjui

 

PAREIŠKIMAS

 

2003-05-14

Vilnius

 

DĖL BIBLIOTEKOS PATALPŲ

 

Pakartotinai pranešu, kad mūsų bibliotekoje susidarė netinkamos knygų laikymo ir darbo sąlygos. Dėl prakiurusio stogo į biblioteką sunkiasi vanduo ir gadina čia laikomas knygas. Tokiomis sąlygomis bibliotekoje negalime normaliai dirbti ir apsaugoti savo fondų.

Prašau išrūpinti lėšų bibliotekos remontui ir pasirūpinti, kad jis kuo greičiau būtų atliktas.

 

 

 

                                                             (Parašas)                                 Danguolė Burbienė 

Nėra griežtos ribos tarp prašymo, pareiškimo ir kitu raštų, kuriais dėstoma nuomonė, norai ar aiškinamos aplinkybės. Apie išėjimą iš darbo darbuotojas gali pranešti rašydamas arba prašymą, arba pareiškimą. Pareiškimas gali reikšti skundą, taip daroma, kai nenorima rašto tiesiai vadinti žodžiu skundas.

Šios grupės dokumentai gali turėti ir kitokį vardą, atitinkantį jų turinį. Raštas, kuriuo iš anksto pateikiamas užsakymas ką nors įsigyti, vadinasi paraiška. Pavyzdžiui, gali būti paraiška teatrui dėl bilietų: Prašytume palikti 20 bilietų į spalio 20 d. spektaklį. Pageidautume vietų parteryje, nuo 5 iki 10 eilės.

Gali būti ir kitaip vadinamų raštų: siūlymų (jie dažniausiai rašomi savo iniciatyva), paaiškinimų (rašomų kieno nors pageidavimu ar nesusipratimų atveju), pasiaiškinimų (padarius pražangą). Jų turinys ir tekstas gali būti įvairus, o forma – kanceliarinė (kaip prašymo ar pareiškimo) arba laisva.

Pasiaiškinimo pavyzdys:

 

           Ignas Rūškėnas

           Lituanistikos fakultetas

                                                                                 II k. III gr.

 

 

 

Vilniaus pedagoginio universiteto

Lituanistikos fakulteto Dekanui

 

 

 

PASIAIŠKINIMAS

 

2003-05-15

 

      Nuo š.m. vasario 10 d. iki vasario 24 d. negalėjau lankyti paskaitų, nes buvau sunkiai susirgęs.

      Priedas. Sveikatos pažymėjimas.

 

 

                                                                         (Parašas)                                                 IgnasRūškėnas   

 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *