Raštas ir laiškas

      Raštas – dokumentas, kurį viena įstaiga, norėdama ko pasiteirauti ar ką nors pranešti, rašo kitai įstaigai. Raštas turi ir platesnę reikšmę: apskritai teisinis ar raštvedybos dokumentas.

      Susirašinėjimų raštai rašomi specialiuose raštų blankuose, kur, be bendrųjų rekvizitų, išspausdinti įstaigos duomenys. Be to, juose nurodoma rašto, į kurį atsakoma, data ir numeris, rašomojo rašto antraštė, o lapo apačioje nurodomas rašto rengėjas ir svarstomo dalyko tvarkytojas bei jo telefonas.

      Rašto turinys gali būti įvairus, o tekstas turi būti aiškus ir kuo trumpesnis. Raštą pasirašo įstaigos ar padalinio vadovas.

      Rašto pavyzdys:

 

rastas1

JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

 

Lietuvos archyvų departamentui                                                                2003-00-00 Nr. 0-00

                                                                                                                    Į 2003-00-00 Nr. 0-00

Kopija

Aplinkos ministerijai

 

DĖL JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRO ARCHYVO

 

 

(Dokumento tekstas)

 

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                               (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

 

(Rengėjo nuoroda)

 

Laiškas yra su voku paštu siunčiamas rašinys ar dokumentas. Laišku laikoma ir siunta su tokiu dokumentu, kuris vienas pats vadinasi raštas.

      Kita laiško reikšmė – individualaus asmens rašinys kitam asmeniui. Tokie rašiniai laiškais vadinami ir tada, kai nėra pašto siunta. Įsidėmėkime, kad įstaigos rašo raštus, individualūs asmenys – laiškus, o visi siunčia laiškus.

      Laiškų yra asmeninių ir dalykinių. Asmeniniai laiškai gali būti įvairių įvairiausi. Dalykiniai laiškai (jie dar vadinami tarnybiniais laiškais) gali būti rašomi įstaigų darbuotojams ar vadovams, darbo ar veiklos kolegoms, pažįstamiems ar šiaip žinomiems asmenims, su kuriais rašantįjį sieja kokie nors ryšiai. Kai kurie jų turi net atskirus pavadinimus: rekomendacinis, pasiteiravimo, padėkos laiškas.

      Dalykiniai laiškai, kaip ir asmeniniai, pradedami kreipiniu. Po jo geriausia dėti šauktuką ir laiško tekstą pradėti didžiąja raide (netinka po kreipinio dėti kablelį, o laišką pradėti didžiąja raide). Laiško tekstas, net jo stilius, gali būti laisvas, įvairus, ne toks sausas ir formalus kaip rašto tekstas. Bet tikslumo ir santūrumo reikia ir laiškui.

      Rašant artimesniam ir geriau pažįstamam asmeniui, laišką tinka baigti linkėjimais, o oficialumo atspalvį turinčius laiškus galima baigti standartiniais pasakymais: Su pagarba! (arba Pagarbiai), Jus gerbiantis (gerbianti); Nuoširdžiai Jūsų. Po jų galima rašyti brūkšnį arba nedėti jokio ženklo, nes toliau esantis parašas yra to paties sakinio dalis. Pasirašoma įskaitomai, dešinėje pusėje.

      Laiškas adresuojamas Pašto taisyklių nustatyta tvarka. Pageidaujant atsakymo, kartu galima siųsti voką su savo adresu ir pašto ženklu.

      Kaip pavyzdį, priderinę prie dabartinės rašybos, pateikiame kalbininko Juozo Balčikonio laišką.

 

Kaunas, 1938 m. lapkričio 7 d.

 

Didžiai gerbiama Kolege!

 

      Prašom dovanoti, kad taip ilgai neatsakiau į Jūsų laišką.

      Iš Orintaitės žodžiai išrinkti. Būtų gerai, kad Jūs rinktumėt žodžius iš Vilniaus krašto rašytojų ir laikraščių: jei kiltų kokių abejojimų, galima būtų pasiklausti autorių dėl žodžių gyvumo, kirčiavimo ir vartojimo gyvoj kalboj. Būtų dar geriau, kad būtų galima rinkti žodžius iš Lietuvių mokslo draugijos archyvų rankraščių ir knygų, kurių neturime Kaune. Gal kartais turi Vilniaus universiteto biblioteka kokių lietuviškų knygų, iš kurių galima būtų parinkti žodžių. Jei būtų, gal galima būtų atsiųsti tų knygų sąrašą pažiūrėti, ar nebus kurios jau išrinktos.

      Siunčiau Jums Daukšos „Postilės“ prakalbą ir nedidelį ryšuliuką žodžių patikrinti jų gyvumą ir reikšme. Ar gavot?

      Linkiu Jums visko geriausio.

      Jei būtų proga, prašom atvažiuoti į Kauną.

J. Balčikonis

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *