Kvietimas ir kviečiamasis pranešimas

      Kvietimas yra dokumentas, informuojantis apie renginį ir kviečiantis jame dalyvauti.

Kvietimus tik su išlygomis galima laikyti dokumentais. Tai neformalūs, dažniausiai ir neoficialūs raštai, kurių nevaržo standartai ar raštvedybos taisyklės. Juos rengiant ir rašant visų pirma reikia laikytis tvarkos, etiketo, logikos ir taisyklingos kalbos reikalavimų.

Kvietimai gali būti spausdinami kaip atviri dviejų lapų (keturių puslapių) lankstinukai. Pirmajame puslapyje paprastai rašomas žodis Kvietimas; gali būti ir Kviečiame arba parašytas kvietėjas ir veiksmažodis kviečia, pvz.: AB Šviesos leidykla / kviečia. Antrasis ir ketvirtasis puslapiai tušti, trečiajame rašomas kviečiamasis užrašas. Lankstinuką gali atstoti sulenkiamas atvirukas: jame ir žodis Kvietimas, ir tekstas rašomi trečiajame puslapyje.

Kviečiamojo užrašo viršuje rašomas adresatas (kviečiamasis asmuo), žemiau, po tarpelio – tekstas. Adresatas rašytinas su mandagumo žodžiais ar jų santrumpomis, geriausia kreipinio (šauksmininko) forma, pvz.: Gerbiamasis Povilai Jurguti; Gerb. p. Povilai Jurguti. Po jų nebūtinas joks ženklas. Vartojama ir naudininko forma, bet ji labiau tinka apibendrintam adresatui, pvz.: Mokyklos auklėtiniams; Šventės dalyviams.

Tekstas pradedamas didžiąja raide, veiksmažodžiu Kviečiame (kai kviečia vienas asmuo – Kviečiu); jis gali būti su mandagumo prieveiksmiu: Maloniai kviečiame… Kur kviečiama, galima nusakyti dvejopai: Kviečiame į šventę, susitikimą arba Kviečiame dalyvauti šventėje, susitikime. Reikia nurodyti, kada ir kur renginys vyks. Kvietimą gali pasirašyti asmuo (rašomas vardas ar pavardė), pareigūnas (rašomas pareigų pavadinimas) arba įstaiga (organizacija). Galima ir nepasirašyti.

Kvietimas gali būti paprastas, tipiškas, arba originalus, žaismingas, net grafiškai paįvairintas.

Kvietimų tekstų pavyzdžiai:

 

Kviečiame Jus dalyvauti Salantų miesto 440 metų jubiliejaus iškilmėse, kurios įvyks 1996 m. rugpjūčio 4 d. Jūsų lauksime 9–11 val. Salantų seniūnijoje.

                                                                                                                                                  Salantų seniūnas

 

Kviečiame š. m. rugpjūčio 25 d. atvykti į Viekšnius, kur bus atidengtas paminklas Lietuvos universitetų profesoriams Mykolui, Vaclovui ir Viktorui Biržiškoms.

 

Jei kviečiamajame tekste renginio programa neminima, po jo gali būti prirašyta darbotvarkė arba pridedamas atskiras lapas su programa. Jos būtinos platesnių renginių kvietimams ir kviečiamiesiems pranešimams.

Kviečiamuoju pranešimu galėtume vadinti oficialų raštą, pranešantį apie būsimą posėdį, kuriame informuojamajam asmeniui reikia dalyvauti. Oficialaus tokio vardo jis neturi, rašomas be pavadinimo, paprastame lape.

Kviečiamojo pranešimo adresatas nurodomas naudininko forma. Be pagarbos žodžių, čia prie asmenvardžio galima prirašyti pareigų pavadinimą, pvz.: Gerb. Komisijos nariui Antanui Turauskui. Prieš tekstą gali būti pranešimo parašymo data.

Tekstas dažniausiai pradedamas santrumpa š. m. (arba rašomi metai), toliau nurodomas konkretus posėdžio (ar kito renginio) laikas ir vieta (nuolatinė vieta nenurodoma), renginio pavadinimas. Būtina tokio pranešimo dalis – darbotvarkė. Kviečiamasis pranešimas rašomas renginio pirmininko ar organizacijos vadovo vardu (parašas nebūtinas).

Kviečiamojo pranešimo pavyzdys:

 

Gerb. Tadui Žebrauskui

2003-06-18

 

Š. m. sausio 20 d. (šeštadienį) 15 val. Karoliniškių gimnazijos Aktų salėje vyks tėvų susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Antrojo pusmečio rezultatų aptarimas.

2. Tėvų komiteto sudėties pakeitimai.

3. Einamieji reikalai.

Po susirinkimo – mokinių koncertas. Kviečiame dalyvauti.

 

Tėvų komiteto pirmininkė                                                                                                     A. Andriukaitienė  

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *