Asmens dokumentai

      Asmens dokumentais vadinami asmens tapatybę liudijantys dokumentai. Pagrindiniai iš jų yra: gimimo liudijimas ir pasas.

Gimimo liudijimas – pirminis, o iki paso gavimo ir pagrindinis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Pagal jį išduodami visi kiti dokumentai.

Gimimo liudijimas pateikia ir paliudija asmens gimimo duomenis – datą ir vietą, patvirtina kitus jo kaip gyventojo individualiuosius duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą, tautybę. Gimimo data jame rašoma žodžiais ir skaitmenimis, gimimo vieta smulkiai nenurodoma, pateikiama tik valstybė ir miestas ar valstybė ir rajonas. Asmens vardas laisvai parenkamas tėvų nuožiūra, o pavardė įrašoma pagal tėvų asmens dokumentus, laikantis asmenvardžių vartojimo ir mergaičių pavardžių darymo taisyklių.

Asmens kodas susideda iš vienuolikos skaitmenų, kurie reiškia: pirmasis – gimimo šimtmetį ir lytį (20-ajame šimtmetyje gimęs vyras – 3, moteris – 4); tolesni šeši – gimimo datą (du paskutiniuosius metų skaitmenis, mėnesį ir dieną); dar tolesni trys skaitmenys – tą dieną gimusių asmenų eilės numerį ir paskutinis – iš kitų skaitmenų išvedamą kontrolinį skaičių.

Kiti gimimo liudijimo įrašai su asmens tapatybe tiesiogiai nesusiję, tai – tėvas, motina, registracijos vieta (metrikacijos įstaigos pavadinimas), metrikų knygos įrašo data ir numeris. Be to, dar yra paties liudijimo duomenys (rekvizitai) – išdavimo data ir numeris. Jie nurodomi, kai gimimo liudijimu reikia ką paremti, pvz.: Pateiktas gimimo liudijimas AB Nr. 032052.

Pasas – asmens dokumentas, patvirtinantis pilietybę ir tą pilietybę turinčio asmens tapatybę. Mūsų pasas vadinamas Lietuvos Respublikos piliečio pasu.

Pagrindinė paso funkcija – patvirtinti asmens pilietybę ir laiduoti jam valstybės globą šalies viduje ir užsienyje. Ne mažiau svarbi ir antroji jo paskirtis – pateikti svarbiausius asmens duomenis ir patvirtinti jo tapatybę. Tokių duomenų ir tapatybės paliudijimo reikia tvarkant įvairius teisinius ir finansinius reikalus: vienais atvejais iš paso į kitus dokumentus nurašomi asmens ir paso duomenys, kitais – tiesiog pateikiamas pasas. Tapatybę patvirtinti padeda į pasą įklijuojama nuotrauka ir asmens parašas.

Pase pateikiami šie pagrindiniai asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta ir asmens kodas. Jie į pasą įrašomi iš gimimo liudijimo ir turi sutapti su atitinkamais jo įrašais, tik asmens kodas gali būti nustatytas savarankiškai, nesiremiant gimimo liudijimu. Norint kurį nors asmens duomenį (pavyzdžiui, vardą ar pavardę) pakeisti, pirmiausia tai reikia padaryti gimimo liudijime.

Oficialų asmens įvardijimą rodo paso antrojo puslapio įrašas, kur pirma eina vardas, po jo pavardė. Pagal šį įrašą asmuo rašomas visuose dokumentuose. Antras pagal svarbumą duomuo yra asmens kodas, kuris įrašomas 32-ame paso puslapyje.

Svarbiausi asmens ir paso duomenys surašyti trečiajame viršelio puslapyje. Jie čia formalizuoti, suderinti su gyventojų registru ir jo kompiuterinių duomenų banku, todėl čia pirma parašyta pavardė, po jos vardas. Be asmenvardžių, gimimo datos ir vietos, kaip būtinas duomuo įrašyta ir pilietybė. Tautybė prie būtinųjų duomenų nepriskiriama, todėl ji asmens raštišku pageidavimu įrašoma „Kitų įrašų“ skyriuje. Prie šalutinių duomenų skiriama ir tenai yra įrašoma gyvenamoji vieta.

Nuo pase įrašytų asmens duomenų reikia skirti paties paso duomenis (rekvizitus). Jie yra: paso numeris, išdavimo data ir kas pasą išdavė. Numeriu laikomas visas iš raidžių ir skaitmenų sudarytas žymuo, pvz., paso Nr. LM441211. Po numerio antras pagal svarbumą paso duomuo – išdavimo data. Nurodant pateikiamą pasą, dažniausiai pakanka tų dviejų duomenų, pvz.: Įgalioju Algimantą Urbanavičių, pasas Nr. LM441211, išduotas 1992 05 22, paimti mano atlyginimą. Dar geriau būtų – …paso duomenys: Nr. LM441211, išduotas 1992 05 22… Visiškai netinka… paso Nr. LM441211, išduotas…

Prie paso duomenų (rekvizitų) skirtinas Lietuvos valstybės kodas LTU. Jo reikia, kai asmens ir paso duomenys nurodomi tarptautinio bendravimo dokumentuose. Tarptautinis standartas Lietuvos Respublikai yra suteikęs trijų raidžių kodą LTU ir dviejų raidžių kodą LT (taip pažymimi automobiliai, kartais jis pridedamas prie pašto indekso, pvz.: LT-2050 Vilnius).  

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *