Testo Nr. 31 atsakymai

Teksto suvokimo užduotys

 

Nr.

Atsakymų variantai

Vertinimo normos

Taškai

1.

Apie emigraciją / apie bėgimą nuo problemų emigruojant / apie išvykimą / apie pasyvumą / apie abejingumą savoms ar savo krašto problemoms.

Atsakyta teisingai.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

2.

Egoistinio santykio su savo šalimi problema.

Pasyvios žmogaus pozicijos savo šalyje problema.

Kodėl nepriimtina egoistinė piliečio pozicija?

Kodėl žmogui svarbiau, ką jam šalis gali duoti, o ne ką jis duos šaliai.

Atsakyta teisingai ir tinkamai suformuluota.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

3.

Sukonkretina, žodį „niekam“ pakeisdamas žodžiu „valdžioms“ ir išvardydamas priežastis, verčiančias žmones emigruoti.

Atsakyta teisingai, nurodyta, kad pakeičia žodį ir kad išvardija priežastis.

2

Nurodyta, kad pakeičia žodį arba kad išvardija priežastis.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

4.1.

Neigiamas požiūris / nepateisina laikysenos / vertina neigiamai.

Teisingai įvardytas požiūris.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

4.2.

Lietuvos jaunimas nesipriešina tarnautojų / valdžios savivalei.

Teisingai įvardytas požiūris.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

5.

Lietuva nelaisva laisvėje.

Būdama laisva Lietuva nemoka būti ir nepriklausoma.

Laisva Lietuva nemoka įgyvendinti savo nepriklausomybės.

Siekė laisvės, o dabar ieško naujų priklausomybių.

Atsakyta teisingai, įvardyta priešprieša.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

6.1.

Vartoja niekinamosios / neigiamos reikšmės žodžius: „debilizmas“, „pajungta“; ironiją: „naujosioms priklausomybėms šlovinti“; paradoksą arba vaizdingą veiksmažodį: „priklausomybėms šlovinti“; retorinį sušukimą: „ne tik sovietiniams!“.

Teisingai įvardija priemonę ir pateikia pavyzdį.

1

Įvardyta tik priemonė arba tik pavyzdys. Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

6.2.

Informavimo priemonės neigiamai paveikė visuomenę – ji darosi abejinga savo šaliai, kvailėja, infantilėja / tampa nebrandi.

Atsakyta teisingai.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

7.

Sparti ūkio plėtra;

visuomenės demokratėjimas;

gerovės kilimas;

didėja pajamos;

palankūs užsienio šalių vadovų atsiliepimai.

Teisingai nurodyti trys argumentai.

3

Teisingai nurodyti du argumentai.

2

Teisingai nurodytas vienas argumentas.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

8.

Reiklų žmonių požiūrį į tautos išrinktuosius.

Atsakyta teisingai.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

9.1.

Su požiūriu, kad patriotiškumo labiausiai stinga emigrantams.

Atsakyta teisingai.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

9.2.

Prezidentas teigia, kad patriotiškumo labiausiai stokoja valdžia.

Teisingai įvardytas požiūris.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

10.

Abiejuose kalbama apie išgyvenimus esant svetur / emigracijoje.

Atsakyta teisingai.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

11.

Abiem buvo lemta ilgai klajoti svetimuose kraštuose, Odisėjui buvo lemta grįžti į tėvynę, Niliūnui – ne. / Abu klajojo. Odisėjas grįžo į tėvynę, o Niliūnas – ne.

Atsakyta teisingai. Paaiškintas autoriaus ir Odisėjo lemties panašumas ir skirtumas.

2

Paaiškintas tik autoriaus ir Odisėjo lemties panašumas arba tik skirtumas.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

12.

Nepalikti / neišduoti krašto, gatvės, namų, medžių, žmonių.

Nepalikti / neišduoti tėvynės / gimtinės / tėviškės.

Atsakyta teisingai.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

13.

Antrasis nebuvimas – antrus metus gyvena ne tėvynėje. Antroji būtis – antrus metus išgyvena naują / kitokią – emigranto – egzistenciją / naujas patirtis.

Atsakyta teisingai. Paaiškinti abu teiginiai.

2

Teisingai paaiškintas vienas teiginys.

1

Atsakyta neteisingai. Neatsakyta.

0

14. R. Ozolas liepiamąją nuosaką vartoja ironizuodamas, siekdamas pašiepti, sumenkinti, išreikšti priekaištą išvažiuojantiesiems, o Prezidentas – siekdamas sustiprinti piliečių dvasią, skatinti pasitikėjimą tėvyne / ateitimi. Teisingai nurodyti skirtingi tikslai. 2
Teisingai nurodytas vienas tikslas. 1
Neteisingai nurodyta. Nenurodyta. 0

15.

R. Ozolo tekstas laisvos struktūros, apeliacinio pobūdžio, ironiškas, žaismingas, nevengiama žargono, šiurkštesnių posakių.

Prezidento – griežtos struktūros, informacinio pobūdžio, ramus, oficialus, dalykiškas.

A. Nykos-Niliūno – poetiškas, intymus / kalba „aš“ vardu / išsisakoma, gausu kultūrinių kontekstų, kuriami vaizdai, vyrauja estetinė-emocinė funkcija.

Atsakyta teisingai, suformuluoti trys teiginiai, atskleidžiantys skirtingas tekstų ypatybes (nurodoma bent po du požymius).

3

Suformuluoti du teisingi teiginiai, atkleidžiantys skirtingas tekstų ypatybes (nurodoma bent po du požymius) arba suformuluoti trys teisingi teiginiai, nurodoma bent po vieną požymį.

2

Suformuluotas vienas teisingas teiginys, atskleidžiantis teksto ypatybę (nurodoma bent du požymiai) arba suformuluoti du teisingi teiginiai, nurodoma po vieną požymį.

1

Neteisingai atsakyta. Neatsakyta.

0

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *