Testo Nr. 32 atsakymai

Teksto suvokimo užduotys

 

Nr.

Atsakymų variantai1

Vertinimo normos

Taškai

1.

Kalba kinta, nes keičiasi kalbos vartotojų (visuomenės) komunikaciniai poreikiai / nes keičiasi visuomenės ekonominis, politinis, kultūrinis gyvenimas.

Atsakyta teisingai.

1

Kalboje nuolat randasi naujažodžių, todėl kalba yra gyva ir nuolat kinta. (Atsakyme pateikta pasekmė, o ne priežastis)

Visuomenė, laikas. (Neaiškus atsakymas)

Atsakyta neteisingai.

Neatsakyta.

0

2.

1. Kalba yra nekintanti, baigtinė, nejudri.

2. Nuolat kintanti kalba trukdo žmonėms susikalbėti, suprasti vieniems kitus.

3. Kalbos puoselėjimas – tik kalbininkų rūpestis.

4. Kalbą galima išmokti vieną kartą visiems laikams.

5. Lietuvių kalba neturi pakankamai išteklių, kad atitiktų kintančius visuomenės poreikius, negali atsinaujinti.

6. Kalbos reikia mokytis, nes to reikalauja kalbininkai.

7. Kalba turi būti ideali, nesvarbu, kokia yra visuomenė ar žmonės.

Įvardyti 3 požiūriai.

3

Įvardyti 2 požiūriai.

2

Įvardytas 1 požiūris.

1

Kalba nėra puoselėjamas darželis. (neaiškus atsakymas)

Kad nelengva redaktoriams ir pedagogams.

Kalba kinta lik dėl kalbininkų kaltės.

Atsakyta neteisingai.

Neatsakyta.

0

3.1.

Netinkamai.

Atsakyta teisingai.

1

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

3.2.

Dalyje atsakymo kalbama ne apie tai, apie ką klausta: kalbama apie abstrakčius komunikacijos dalykus, o ne apie tai, ką lietuvių kalba pasako apie juos kalbančius žmones. /

Nes konkrečiai nenurodyta, ką lietuvių kalba sako apie lietuvius.

Atsakyta teisingai.

1

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

4.1.

Tai kovingo, kategoriško, kovojančio su kitais kalbos vartotojais kalbininko įvaizdis / kalbininkas, kuris sovietmečiu rūpinosi kalbos išlikimu, stengėsi ją apsaugoti nuo kitos kalbos įtakos.

Atsakyta teisingai, tinkamai paaiškinta.

 

1

Mokėjimas išreikšti kalbą jausmais, tonu.

Tai, kad kalbininko kalba toksai pat stiprus ginklas kaip ir ietis.

Kalbininkas – žmogus, turintis savo kalbą, ietis kalba.

Atsakyta neteisingai, neaiškiai. / Neatsakyta.

0

4.2.

1. Kalbininkai tarybiniais metais vartojo gana kovingą retoriką.

2. Tarybiniais metais iškilęs rusų kalbos veržimosi pavojus, noras išlaikyti tapatybę / politinė situacija.

(atsakymuose atsispindi „sovietmečio“ situacija)

Atsakyta teisingai, nurodyta viena priežastis.

 

1

Kalbininkų bendravimas su visuomene keičiasi, nes kinta situacija.

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

5.

1. Bendrinės kalbos mokomasi dėl savęs, suvokiant geros kalbos vertę, norint būti suprastam, nes kalba yra darbo „įrankis“.

2. Kalbos mokomasi, nes bijoma kalbininkų.

 

1. Noras, kad tavim susidomėtų / būtum išgirstas.

2. Noras, kad tave suprastų.

Atsakyta teisingai, nurodyti abu – vidinis ir išorinis – motyvai.

 

 

Atsakyta teisingai, pateikti du logiškai išskirti vidiniai motyvai.

2

1. Mokomės tam, kad galėtume komunikuoti su aplinka.

2.Tam, kad geriau vienas kitą suprastume. (Tas pats motyvas pateiktas kaip du atskiri motyvai.)

Nurodytas vienas motyvas.

1

 

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

6.

(l) Kai informacijos stigo, klausytojas buvo suinteresuotas išgirsti, kalbėtojui nereikėjo labai stengtis. (2) Dabar dėl informacijos pertekliaus kalbėtojas priverstas konkuruoti dėl klausytojų dėmesio, labiau stengtis.

 

(1) Dėl informacijos pertekliaus (2) kalbėtojas turi konkuruoti dėl klausytojų dėmesio / turi stengtis sudominti, jei nori būti išgirstas ir suprastas.

Atsakyta tinkamai, paaiškintas kalbėtojo ir klausytojo santykis anksčiau ir dabar.

 

 

Atsakyta tinkamai, įvardyta priežastis (1) ir pasekmė (2).

2

Dabar kalbėtojas turi labiau stengtis.

Pateiktas nepakankamai išsamus atsakymas.

1

Atsirado dar didesnis skirtumas tarp kalbėtojo ir klausytojo.

Atsakyta neteisingai, neaiškiai. / Neatsakyta.

0

7.

Interviu.

Interviu (pokalbis).

Atsakyta teisingai.

1

Dialogas.

Publicistinis (interviu).

Publicistinis straipsnis, interviu.

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

 

0

8.

Nemandagiai kreipiasi („sene“); juokiasi iš senosios moters; sugalvoja išankstinę provokaciją; vartoja liepiamosios nuosakos vienaskaitą.

Tinkamai nurodyti 2 dalykai.

1

Abejoja jos aiškiaregyste.

Tinkamai nurodytas 1 dalykas. / Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

9.

Senoji moteris kalba apie atsakomybę.

Atsakyta teisingai.

1

Apie kalbą, jos išsaugojimą /apie laisvę, / apie ateitį, / apie gebėjimą nulemti įvykius / apie gyvybę.

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

10.

Kalbą, kuri jau (l) nebevartojama,

(2) cenzūruojama,

(3) cenzūruojanti,

(4) tuščia (be turinio), neatliekanti savo funkcijų,

(5) tarnaujanti valdžios interesams,

(6) nekintanti, besižavinti savo sąstingiu,

(7) pompastiška kalba.

Atsakyta teisingai, įvardytas bent 1 aspektas.

1

Net ir vartojamą kalbą, kuri yra suniokota keiksmažodžių.

Kuri yra paralyžiuota ir net nesistengia išsilaisvinti.

Oficiali kalba (be jokio paaiškinimo).

Atsakyta neteisingai, neaiškiai. / Neatsakyta.

 

0

11.1.

Priešingai nei Biblijoje, Babelio bokšto idėjos žlugimas nelaikomas nelaime. / Autorė teigia, jog žmonės ne ten dangaus ieškojo. Jie kėlė akis į dangų, o dangus buvo jiems po kojomis. / Autorė mano, kad kalbų įvairovė nieko negriauna, priešingai, ji kuria. Monolitinė kalba nieko neišgelbės. Problema yra ne kalbų įvairovė, o tolerancijos stoka.

Atsakyta teisingai.

1

Atsakyta neteisingai, neaiškiai. / Neatsakyta.

0

11.2.

Vartojami (l) įterpiniai, reiškiantys abejonę („girdi“); (2) tariamosios nuosakos vartojimas; (3) retorinis klausimas (Kieno dangus?);

(4) pakartojimai („galbūt“); (5) kuriama priešprieša (rojus danguje – rojus žemėje); (6) ironija; (7) paradoksas, oksimoronas („…dangų jie būtų suradę po kojom“); (8) metafora („monolitinė kalba“); (9) epitetas (tradicinė išmintis); (10) palyginimas („ne kaip pomirtinio gyvenimo buveinę“).

Atsakyta teisingai, nurodytos dvi kalbinės raiškos priemonės.

2

Nurodyta viena kalbinės raiškos priemonė.

1

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

12.

(l) Biblinis Rojus / dangus – Dievo buveinė, kurią žmonės būtų pasiekę, jei jie būtų kalbėję viena kalba;

(2) rojus žemėje – kultūrų, požiūrių įvairovė, kuri įmanoma, kai žmonės geba suprasti vieni kitus.

Tinkamai įvardytos abi sampratos ir tinkamai paaiškinta rojaus žemėje samprata.

2

Rojus danguje ir rojus žemėje.

Įvardyta ir paaiškinta viena samprata / įvardytos abi sampratos, bet jos nepaaiškintos.

1

 

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

13.

(1) Už kalbos (iš)likimą atsakingi visi ją vartojantys žmonės. /

(2) Gyva kalba nėra nedidelės visuomenės dalies nuosavybė, ji yra visos visuomenės savastis. /

(3) Nesikeičianti kalba yra negyva kalba. /

(4) Kalba atskleidžia žmonių, tautų skirtybes, savitumą.

Atsakyta teisingai, suformuluota viena mintis.

1

Reikia kalbą vartoti taip, kas kitiems būtų įdomu mūsų klausytis (tinka tik pirmajam tekstui). Kalbama apie kalbos reikšmę (formuluojama tema, ne mintis).

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

14.1.

(1) Kalbama apie tokią oficialią kalbą, kuri yra pompastiška, kupina gražių žodžių (spindinčių šarvų įvaizdis), bet (2) tuščia, / negyva, / neatliekanti gyvos kalbos funkcijų (išsinėrusio riterio įvaizdis).

Paaiškinti abu aspektai.

2

Tai kalba, kurio taisyklingai „sukalta“, bet praradusi visą savo žavesį, šarmą.

Paaiškintas vienas aspektas. / Mėginama aiškinti abu aspektus, bet nepakankamai aiškiai, tiksliai.

1

 

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

14.2.

Metafora, ironija.

Atsakyta teisingai.

1

Palyginimas.

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

14.3.

(1) Kalba „ne kaip kalbininkų išravėtas darželis“;

(2) „Kalba nėra kalbininkų puoselėjamas darželis“;

(3) „Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi.“

Atsakyta teisingai.

1

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta.

0

_____________________________

1 Atsakymai gali būti suformuluoti ir kitais žodžiais, svarbu, kad būtų pasakyti tie patys dalykai.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *