Dėka

      Dėka vartojamas su kilmininku. Lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai jį laiko polinksniu ir jo vartosenos prieš kilmininką nepateikia.

Dėka – gana knygiškas prielinksnis (polinksnis). Daugeliui lietuvių kalbos tarmių jis nebūdingas. Žymūs kalbininkai Jonas Jablonskis, Juozas Balčikonis jo nemėgo, vengė vartoti, kartais net taisė. Jam atsirasti greičiausiai padėjo baltarusių kalbos prielinksnis dziaka ir lenkų kalbos prielinksnis dzęki.

Sovietmečiu besaikį prielinksnio dėka plitimą lietuvių kalboje labai skatino rusų kalbos prielinksnis blagodaria – pirmiausia per nekūrybiškus vertimus. Kadangi rusų kalbos blagodaria eina su naudininku ir nėra polinksnis, plg. blagodaria otcu, tai pasitaikydavo ir labai klaidingos vartosenos su naudininku dėka tėvui, kurios dabar beveik nebegirdėti, bet polinkis kelti dėka į priekį ir vartoti dėka tėvo sustiprėjo (tradiciškai turėtų būti tėvo dėka).

Bendrinėje kalboje dėka paprastai vartojamas tik kalbant apie asmenis ir tik tada, kai iš asmens rūpinimosi arba pastangų kyla kam palankus veiksmas ar būsena: Tėvo dėka pasveikau. Dėdės dėka studijuoti išvykau į užsienį. Tik jos dėka buvau išgelbėtas. Žinoma, čia nepamirštinos ir tradiciškesnės raiškos priemonės: Tėvo slaugomas pasveikau. Dėdės remiamas (padedamas, skatinamas) studijuoti išvykau į užsienį. Tik jos pastangomis (jos padedamas) buvau išgelbėtas (dar trumpiau, gyviau – Tik ji mane išgelbėjo).

Dėka konstrukcijų geriau vengti, kai veiksmo ar būsenos sukėlėjas yra ne asmuo, o koks reiškinys arba daiktas (jiems juk nedėkojama). Dažniausiai čia geriau tikrų dėl ko, per ką, kartais prieveiksmiai, dalyviai, pusdalyviai, padalyviai. Kam rašyti Patogios padėties dėka miestas greitai išaugo, jeigu įprasčiau, gyviau Dėl patogios padėties <…>? Kodėl Naujos technikos dėka darbo našumas kyla, kai yra įprastesnių pakaitų: Dėl naujos technikos; įdiegus, naudojant naują techniką <…>? Kodėl Atsitiktinumo dėka likau gyvas, o ne Atsitiktinai, per atsitiktinumą <…>? Daug gyviau, paprasčiau Taupydami (ne Taupymo dėka) sukaupsime lėšų. Gerai žaisdama (ne Gero žaidimo dėka) mūsų komanda nugalėjo. Per savo pastangas, savo pastangomis (ne Savo pastangų dėka) jis iškopė į mokslo viršūnes. Užtenka: Pasveikti jam padėjo geras gydymas – kam Jis pasveiko gero gydymo dėka?

Dar labiau dėka ko netinka priemonei reikšti, nes tam yra priemonės įnagininkas. Ligos išgydomos ne vaistų dėka, o vaistais; kai kurie invalidai juda ne vežimėlių dėka, o vežimėliais; nuo šuns galima atsiginti ne lazdos dėka, o lazda, su lazda.

Galiausiai įsidėmėtina: prielinksnio dėka konstrukcija yra aiškiai netinkama, nelogiška, kai sakinyje kalbama apie blogą veiksmo baigtį ar veikėjui nepalankią būseną, kad ir kas ją sukeltų – asmuo ar daiktas, reiškinys: Tavo dėka (= Per tave) patekau į bėdą. Rūkymo dėka (= Rūkydami) jaunuoliai gadina sveikatą. Lietaus dėka (= Dėl lietaus, nuo lietaus) bulvės supuvo. Neatsargaus elgesio dėka (= Neatsargiai elgiantis, dėl neatsargaus elgesio, per neatsargų elgesį) gali kilti gaisras.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *