Iki, lig(i)

      Prielinksniai iki ir lig, ligi yra sinonimiški. Jų reikšmės tos pačios ir jie gali keisti vienas kitą, tik prestižiškesniu laikomas iki – jam oficialiuosiuose kalbos stiliuose (administraciniame, moksliniame) teikiama pirmenybė. Tarmėse pasitaikantys variantai igi, liki, ling bendrinei kalbai neteikiami.

Prielinksniai iki, lig(i) vartojami su kilmininku. Aukštaičių tarmėse plačiai pasitaikantis vartojimas su naudininku nėra įteisintas. Sakytina: Brisk iki, lig(i) kaklo (ne iki, lig(i) kaklui). Nubėgo iki, lig(i) tvoros (ne iki, lig(i) tvorai). Labiau toleruojami tik sustabarėję šnekamosios kalbos posakiai iki (lig(i) šiai dienai; iki, lig(i) valiai ir panašūs.

Iki, lig(i) su kilmininku reiškia galutinę ribą vietos – iki kur einama, judama (a.), laiko – iki kada kas vyksta ar turi įvykti (b.), būdo – iki kokio intensyvumo didėja, plinta veiksmas (c), kiekio – koks didžiausias kiekis pasiekiamas (d.):

a. Upė išsiliejusi iki daubos. Iki žemės vėtra beržą lanksto. Lig padangės šoka bangos okeano;

b. Ataskaitą reikės pateikti iki mėnesio pabaigos. Siūlome pranešėjui skirti iki 30 minučių. Gyvensiu pas jį ligi rugsėjo. Nuo ryto lig vakaro dirbom;

c. Nuimsiu derlių iki grūdelio. Nušveitė peiliuką iki blizgėjimo. Įgrisai tu man ligi gyvo kaulo;

d. Retas vyras užauga iki dviejų metrų. Gripu sergančiam ligoniui temperatūra pakyla iki 39 laipsnių. Per dieną vartotina tik iki 100 g cukraus. Suskaičiuok lig šimto.

Prielinksnių iki, lig(i) vartojimo pavojai iš esmės yra du.

Iki, lig(i) konstrukcijos nevartotinos beasmeniame sakinyje paneigiamam būviui reikšti (taip pasitaiko miesto jaunimo kalboje ir net spaudoje). Tai didelės klaidos – pažodžiui išsiversta iš rusų kalbos: Dabar mums ne iki juoko (= ne juokai rūpi, ne juokai galvoj). Man dabar ne iki pasivažinėjimų bus (= nebe pasivažinėjimai rūpės; rūpės nebe važinėtis). Kai bankai žlugo, jiems buvo ne iki grožio konkursų (= ne grožio konkursai rūpėjo). Šiandien žvejams ne iki raudžių (= ne raudės galvoje; (toli gražu) ne raudės rūpi) – laukia privatizavimo.

Antras pavojus yra susijęs su tam tikru dviprasmiškumu, ypač reiškiant kiekio ir laiko ribą, kai neaišku, ar galutinis ribos taškas yra apimamas, ar neapimamas. Tada reikia sakinio mintį pasakyti kitaip, kad būtų aišku, pvz.: Išlaidos padidėjo iki tūkstančio. Kad būtų aiškiau, pasirinktinas vienas iš dviejų galimų variantų: arba Išlaidos padidėjo tūkstančiu, arba Išlaidos jau siekia tūkstantį. Dujų tiekimas padidės iki vieno milijardo m3 (neaišku, ar Dujų tiekimas padidės dar vienu milijardu m3, ar Dujų bus tiekiama jau vienas milijardas m3). Užpernai filmus žiūrėjo 163 milijonai prancūzų, o pernai šis skaičius smuktelėjo iki 20 procentų (tai kiek pernai žiūrėjo – 20% ar 80% užpernai buvusių žiūrovų?; greičiau – 80%, tad vertėtų rašyti: o pernai šis skaičius 20 procentų smuktelėjo arba o pernai tik 80% ). Atostogos jam iki liepos 14-os (ar 14-ą jis dar atostogauja, ar jau turi ateiti į darbą? Jeigu dar atostogauja, dėl aiškumo kartais tikslinga pridėti iki 14-os imtinai). Konferencija vyks iki gruodžio 2 d.; neaišku, ar gruodžio 2 d. dar vyks, ar jau nebevyks. Jei tarp skaitmenų dėtume brūkšnį, abi tos ribos įeitų į laiko intervalą: Konferencija vyks lapkričio 30 gruodžio 2 dienomis (vadinasi, gruodžio 2 dar vyks). Kitaip šią mintį galima pasakyti: Konferencija vyks iki gruodžio 2 dienos imtinai.

Reiškiant būdą (veiksmo ar būsenos intensyvumą), kartais be reikalo sekama kitų kalbų pavyzdžiais ir prielinksnio iki konstrukcijomis piktnaudžiaujama, įmantraujama: Nusigyveno iki tokio laipsnio (= taip, tiek), kad tiesiog baisu. Tai šalis, iki siaubo (= siaubingai, labai) apkrėsta žiaurumu. Kaimyno veidas buvo iki verksmingumo susirūpinęs (= buvo susirūpinęs, kone verksmingas). Plakime šį skystį iki putų (= kol suputos).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *