Sulig

      Sulig yra naujybinis prielinksnis, kilęs iš su ligi ir vartojamas su įnagininku. Su kilmininku ar naudininku, kaip pavartojama dalyje tarmių, jis netinka: Sulig vyru (ne Sulig vyro) ir darbas. Vandens sulig juosta (ne sulig juostai).

Sulig konstrukcijos nusako antrąjį objektą, su kuriuo kas lyginama, tačiau čia galima rinktis ir kitokią raišką. Jaunimas sulig renkasi retai.

Dažniausiai sulig konstrukcijos reiškia vietą su kiekio atspalviu: Vanduo pakilęs sulig tiltu (plg. iki ar lig(i) tilto). Purvo buvo sulig keliais (plg. iki ar lig(i) kelių).

Šios konstrukcijos kartais reiškia laiką: Atsikėlė sulig saulės tekėjimu (plg. Su saulės tekėjimu; Saulei tekant). Sulig ta diena (plg. Su ta diena; Nuo tos dienos) ligonis ėmė taisytis.

Sulig konstrukcijos neretai vartojamos lyginimui su kuo tam tikru atžvilgiu (a.) arba pagal ką (b.) reikšti:

a. Sūnus jau sulig tėvu (plg. su tėvu) didumo. Ūgio jis sulig manim (plg. kaip aš; jis mano ūgio). Rugiai sulig žmogum didumo (plg. žmogaus didumo). Vaikas tik sulig stalu (plg. nepraaugęs stalo);

b. Sulig Jurgiu (plg. Pagal Jurgį) ir kepurė (arba Koks Jurgis, tokia kepurė). Sulig darbu (plg. Pagal darbą) ir atlyginimas (arba Koks darbas, toks atlyginimas). Sulig sugebėjimais (plg. Pagal (su)gebėjimus) ir pareigos. Užduotys ne sulig jo jėgomis (plg. ne pagal jo jėgas).

Sulig konstrukcijomis nereikštinas veiksmo pagrindas ar motyvas: Visi buvo suskirstyti į grupes sulig amžiumi (- pagal amžių). Raštvedyba tvarkoma sulig instrukcija (- pagal instrukciją, vadovaujantis instrukcija). Persitvarkykime sulig naujais reikalavimais (- pagal naujus arba atsižvelgdami į naujus reikalavimus). Sulig vyriausybės nutarimu (- Vyriausybės nutarimu) įsigalios nauja tvarka. Sulig mano nuomone (- Mano nuomone (įsitikinimu, supratimu…); Man rodos; Manau), išnaudotos ne visos galimybės.

Tačiau reiškiant veiksmo pagrindą ir ryškinant kiekio atspalvį, gali tikti ir sulig konstrukcijos, ir pagal konstrukcijos, kiekio atspalvio neturinčios, vadinasi, yra reikšmės skirtumas, pvz.: Surinko duomenis sulig programa (tiek, kiek reikalauja programa) – Surinko duomenis pagal programą (kaip reikalauja programa).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *