Vartojame

1. Prielinksnį vartojame, reikšdami vietą, atstumą, daiktą, už kurio imamasi, laiką.

Lapė, už akių užbėgus, parsimetė šalia kelio.

Justės skinamų gėlių šlamėjimas už sienos.

Gyvena tolimoje šalyje, už jūrių mėlynųjų, už girių tamsiųjų.

Kai Vladas ima mane už ausų kilnoti aukštyn, man net grikši kaulai.

Grįšiu už valandos.

2. Prielinksnis vartojamas, reiškiant būdą, priežastį, pavadavimą, pareigas ar darbą, lyginimą.

Nulipęs nuo vežimo ir už uodegos nutvėręs…

Už ką tu kentėsi, už ką tu vargą vargsi, niekam bloga nepadariusi…

Bet už avilį gimtą… numirti galės.

Tegul pati susitvarko – aš už ją nedirbsiu!

Pasiėmė Žarckai Nastutę už išdukterę.

Vandenis semia lietuvė sesutė, / Širdžia ir veidu skaistesnė už bangą.

Nevartojame

1. Prielinksnis nevartotinas, reiškiant laiko tarpą, per kurį kas vertinama, kainojama, atlyginama.

Susumavome už pirmąjį trimestrą (= pirmojo trimestro) rezultatus.

Ar įvykdėte už metus (= metų) planą?

Parašyk už praėjusį mėnesį (= praėjusio mėnesio) planą.

Už antrąjį pusmetį (= Antrojo pusmečio, antrajame pusmetyje) rezultatai šiemet geresni.

2. Prielinksnis nevartotinas, reiškiant rezultatą.

Potvynis padarė nuostolių už milijoną rublių (= milijoną rublių nuostolių).

Varžėsi už vietą (= dėl vietos) prie stalo.

3. Nevartotinas sustabarėjęs iš rusų kalbos besibraunantis vertalas su veiksmažodžiu priimti, žymint tai, kas laikoma pamatu, pagrindu.

Siūlau šį projektą priimti už nutarimo pagrindą (= nutarimo pagrindu, kaip nutarimo pagrindą).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *