Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas

     Tarptautiniai daiktavardžiai dažniausiai kirčiuojami pagal pirmąją arba antrąją kirčiuotę.

Pagal pirmąją kirčiuotę kirčiuojami: fèrma, dèlta, fòrma, fròntas, pòlka, pòmpa, farmacèutas, fòrmulė, kònsulas, filosòfija, eskalãtorius ir kt. Šiai kirčiuotei priklauso žodžiai su formantais (baigmenimis), turinčiais tvirtapradę priegaidę:

ánsas: avánsas, balánsas, seánsas;

ántas; –ántas, -ė: diktántas, gigántas; doktorántas, -ė, debiutántas, -ė;

jas, –́ja: choŕjas, spond́jas, aĺja, epoṕja;

èrnas: ekstèrnas, koncèrnas;

òrtas: kuròrtas, ekspòrtas, komfòrtas;

òrdas: akòrdas, rekòrdas;

ùrsas: konkùrsas, ekskùrsas ir kt.

Pirmajai kirčiuotei priklauso nemaža tarptautinių žodžių su nekirčiuotais formantais -ija (demokrãtija, buržuãzija, anestèzija, distáncija), -ika (fzika, krònika, kibernètika), -elis (kãbelis, mòdelis), -eris, -ė (dùbleris, -ė, trãleris), -ikas, -ė (akadèmikas, -ė, mechãnikas, -ė), -usas (kòrpusas, lãkmusas). Daugumos jų linksnių kirčiuojamas trečiasis nuo galo skiemuo. Žodžiai su formantu -umas (prezdiumas, akvãriumas) kirčiuojami ketvirtajame nuo galo skiemenyje.

Pagal antrąją kirčiuotę kirčiuojami: hèlis, tònas, tpas; dirižãblis, eskadrà (ãdros) ir kt. Šiai kirčiuotei priklauso žodžiai su formantais, turinčiais tvirtagalę priegaidę ar trumpąjį kirčiuotą balsį priešpaskutiniame skiemenyje:

-adà, –ãdas: estradà, olimpiadà, limonãdas, šokolãdas;

ãfas; –ãfas, -ė: autogrãfas, paragrãfas; geogrãfas, -ė;

ãkas: barãkas, amoniãkas;

ãlas: finãlas, kvartãlas, originãlas;

ãlė: detãlė, magistrãlė;

-amà: programà, telegramà;

ãnas: banãnas, mangãnas, uragãnas;

ãras, -ė; –ãras: notãras, -ė, kulinãras, -ė; seminãras;

-atà, –ãtas; –ãtas, -ė: regatà, prenumeratà, čempionãtas; laureãtas, -ė;

ãžas: bagãžas, personãžas;

èktas: efèktas, objèktas, konspèktas;

èlė: flanèlė, novèlė, paralèlė;

-emà: morfemà, problemà;

-enà: antenà, sirenà;

ènas; –ènas, -ė: fenomènas, manekènas, -ė;

-eñtas; -eñtas, -ė: dokumeñtas, elemeñtas; pacieñtas, -ė;

-erà: premjerà, stratosferà;

èras: ampèras, barjèras, karjèras;

èsas: interèsas, procèsas;

ètas: bufètas, komitètas, portrètas;

ètė: kasètė, operètė;

-irius, -ė: inžinirius, -ė, revoliucionirius, -ė, režisirius, -ė;

lis: automoblis, kadrlis;

-inà, –nas: kabinà, mašinà, jazmnas, vazelnas;

-yrà (gal. ): rapyrà, satyrà;

ras, -ė; –ras: dezertras, -ė; kefras, turnras;

stas, -ė: artstas, -ė, realstas, -ė, specialstas, -ė;

tas: apendictas, monoltas;

-yvà (gal. ): direktyvà, iniciatyvà, alternatyvà;

vas: aktvas, kolektvas, negatvas;

zas: karnzas, servzas, siurprzas;

zmas: atezmas, egozmas, simbolzmas;

ògas, -ė: biològas, -ė, filològas, -ė, technològas, -ė;

òmas; –òmas, -ė: binòmas, atòmas; agronòmas, -ė;

ònas: kartònas, talònas, telefònas;

òpas: mikroskòpas, teleskòpas;

òras: motòras, teròras;

õrius; –õrius, -ė: inventõrius, kalendõrius; sekretõrius, -ė; bet: inspèktorius, -ė, kolèktorius, detèktorius… (nekirčiuotas formantas);

ètras: kilomètras, spektromètras, termomètras; bet hegzãmetras;

òsas: abrikòsas, chaòsas; bet kòsmosas;

òtas: despòtas, kompòtas;

òzė: diagnòzė, prognòzė;

-ūrà: (gal. ): kultūrà, literatūrà, struktūrà.

Galūninio kirčiavimo tarptautinių žodžių nedaug. Trečiosios (b) kirčiuotės yra žodžiai dãktaras, blietas, egzãminas, teminas (pastarieji trys kirčiuojami ir pagal l kirčiuotę); ketvirtosios kirčiuotės: pãsas, plãnas, strekas, gumà, madà, sierà.

Nedidelę grupę sudaro nelinksniuojami tarptautiniai žodžiai. Jie dažniausiai turi kirčiuotą galinį skiemenį, kuris baigiasi tvirtagaliu arba trumpais balsiais ù, –ò, –, –à, pvz.: atelj, kup, interviù, meniù, lotò, metrò, žiur, buržuà. Grupelė nelinksniuojamų žodžių, kurių gale yra balsis -o (kartais ir kiti), turi priešpaskutinio arba trečiojo nuo galo skiemens kirtį, pvz.: esperánto, nèto, sòlo, ãlibi. 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *