Daugiaskiemeniai būdvardžiai

     Daugiaskiemenių būdvardžių yra visos keturios kirčiuotės.

Pirmosios (1) kirčiuotės daugiaskiemeniai būdvardžiai visuose linksniuose turi tą patį kirtį. Jei kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo, tai to skiemens priegaidė yra tvirtapradė, pvz.: akýtas, -a, galvótas, -a, geriáusias, -ia. Jei pastovus kirtis yra trečiame ar ketvirtame nuo galo skiemenyje, tai tokie kirčiuoti skiemenys gali būti tvirtapradžiai, tvirtagaliai arba trumpieji, pvz.: mókslinis, -ė, vieniñtelis, -ė, rùdeniškas, -a, lietùviškas, -a.

Pagal šią kirčiuotę kirčiuojami:

a) būdvardžiai su šiomis kirčiuotomis priesagomis:

áusias, -ia: didžiáusias, -ia, geriáusias, -ia;

tas, -a: duobtas, -a, skyltas, -a;

ýkštis, -ė: pernýkštis, -ė, vakarýkštis, -ė;

ýlas, -a: akýlas, -a, ausýlas, -a;

ngas, -a: derlngas, -a, išmintngas, -a; bet prešingas, -a;

-iñtelis, -ė: naujiñtelis, -ė, vieniñtelis, -ė;

ýtas, -a: akýtas, -a, dantýtas, -a;

ývas, -a: ankstývas, -a, senývas, -a;

ókas, -a: didókas, -a, vėlókas, -a;

ónas, -a: geltónas, -a, raudónas, -a (ir 3 kirčiuotės);

ópas, -a: abejópas, -a, dvejópas, -a;

ótas, -a: barzdótas, -a, galvótas, -a;

úotas, -a: plaukúotas, -a, taukúotas, -a;

ùistas, -a, –stas, -a: ligùistas (ligstas), -a, miegùistas (miegstas), -a;

b) būdvardžiai su šiomis nekirčiuotomis priesagomis:

-inis, -ė: mókslinis, -ė, saváitinis, -ė;

-iškas, -a: vakiškas, -a, lietùviškas, -a, pãsakiškas, -a;

c) būdvardžiai su šiais kirčiuotais priešdėliais:

apý-: apýgeris, -ė, apýsunkis, -ė;

pó-: póaukštis, -ė, póšaltis, -ė;

pre-: prekurtis, -ė, pretrumpis, -ė.

Antrosios (2) kirčiuotės daugiaskiemenių būdvardžių kirčiuotas būna tvirtagalis arba trumpasis priešpaskutinis skiemuo, pvz.:

 

Vienaskaita

V.

mednis

med

vilnõnis

vilnõ

K.

mednio

mednės

vilnõnio

vilnõnės

N.

medniam

mednei

vilnõniam

vilnõnei

G.

med

med

vilnõ

vilnõ

Įn.

mediniù

medinè

vilnoniù

vilnonè

Vt.

medniame

mednėje

vilnõniame

vilnõnėje

Š.

medni

medne

vilnõni

vilnõne

Daugiskaita

V.

medniai

mednės

vilnõniai

vilnõnės

K.

mednių

mednių

vilnõnių

vilnõnių

N.

medniams

mednėms

vilnõniams

vilnõnėms

G.

mediniùs

medinès

vilnoniùs

vilnonès

Įn.

medniais

mednėmis

vilnõniais

vilnõnėmis

Vt.

medniuose

mednėse

vilnõniuose

vilnõnėse

Š.

medniai

mednės

vilnõniai

vilnõnės

 

Antrajai kirčiuotei priklauso būdvardžiai su šiomis kirčiuotomis priesagomis:

-anis, -ė: apvalanis, -ė, ketvirtanis, -ė;

lis, -ė: gražutlis, -ė, mažutlis, -ė;

lis, -ė: mažlis, -ė, jaunlis, -ė;

nis, -ė: auksnis, -ė, naktnis, -ė; bet vitinis, -ė, senóvinis, -ė (nekirčiuota priesaga) – pirmosios kirčiuotės;

õnis, -ė: marškõnis, -ė, vilnõnis, -ė;

ùkas, -ė: mažučiùkas, -ė, siauručiùkas, -ė;

-utnis, -ė: pirmutnis, -ė, paskutnis, -ė;

ùtis, -ė: mažùtis, -ė, sveikùtis, -ė.

Trečiosios (3) kirčiuotės daugiaskiemeniai būdvardžiai turi kirtį, šokinėjantį iš galūnės į priešpaskutinį skiemenį su tvirtaprade priegaide, pvz.:

 

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

paláidas

palaidà

palaid

paláidos

K.

paláido

palaidõs

palaid

palaid

N.

palaidám

paláidai

palaidems

palaidóms

G.

paláidą

paláidą

paláidus

paláidas

Įn.

paláidu

paláida

palaidas

palaidoms

Vt.

palaidamè

palaidojè

palaiduosè

palaidosè

Š.

paláidas

palaidà

palaid

paláidos

 

Trečiosios „a“ (3a) kirčiuotės daugiaskiemenių būdvardžių kirtis šokinėja iš galūnės į trečiąjį nuo galo skiemenį, turintį tvirtapradę priegaidę, pvz.:

 

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

álkanas

alkanà

alkan

álkanos

K.

álkano

alkanõs

alkan

alkan

N.

alkanám

álkanai

alkanems

alkanóms

G.

álkaną

álkaną

álkanus

álkanas

Įn.

álkanu

álkana

alkanas

alkanoms

Vt.

alkanamè

alkanojè

alkanuosè

alkanosè

Š.

álkanas

alkanà

alkan

álkanos

 

Trečiosios ,,b“ (3b) kirčiuotės būdvardžių kirtis šokinėja iš galūnės į trečiąjį nuo galo tvirtagalį arba trumpąjį skiemenį, pvz.:

 

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

atimas

artimà

artim

atimos

K.

atimo

artimõs

artim

artim

N.

artimám

atimai

artimems

artimóms

G.

atimą

atimą

atimus

atimas

Įn.

atimu

atima

artimas

artimoms

Vt.

artimamè

artimojè

artimuosè

artimosè

Š.

atimas

artimà

artim

atimos

 

Pagal trečiąją „a“ arba „b“ kirčiuotę kirčiuojami:

a) būdvardžiai su priesagomis:

-anas, –à: álkanas, –à (3a), várganas, –à (3b);

-imas, –à: tólimas, –à (3a), svtimas, –à (3b);

-inas, –à: dùlkinas, –à (3a), kùpinas, –à (3b);

-zganas, –à: bazganas, –à, žazganas, –à (3b);

b) būdvardžiai su priešdėliais:

ãp-: ãpskritas, –à, ãplamas, –à (3b);

ãt-, atã-: ãtbulas, –à, ãtdaras, –à, ãtkilas, –à, ãtviras, –à, atãtupstas, –à (3b);

-: strižas, –à, kypas, –à (3b);

š-: šdrikas, –à, štisas, –à (3b);

núo-: núosavas, –à (3a);

pã-: pãdrikas, –à, pãsklidas, à (3b);

prã-: prãviras, –à, prãtisas, –à (3b);

ùž-: ùždaras, –à (3b).

Ketvirtosios (4) kirčiuotės daugiaskiemeniai būdvardžiai turi kirtį, šokinėjantį iš galūnės į priešpaskutinį tvirtagalį arba trumpąjį skiemenį, pvz.:

 

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

palankùs

palank

palañkūs

palañkios

K.

palankaũs

palankiõs

palanki

palanki

N.

palankiám

palañkiai

palankems

palankióms

G.

palañ

palañkią

palankiùs

palankiàs

Įn.

palankiù

palankià

palankias

palankioms

Vt.

palankiamè

palankiojè

palankiuosè

palankiosè

Š.

palankùs

palank

palañkūs

palañkios

 

Pagal ketvirtąją kirčiuotę kirčiuojami i(u) linksniuotės būdvardžiai su priešdėliais:

ap-: apdairùs, –, apsukrùs, –;

at-: atkaklùs, –, atsargùs, ;

į-: įdomùs, –, įmantrùs, –;

iš-: išdidùs, –, išlaidùs, –;

nuo-: nuolaidùs, –, nuolankùs, –;

pa-: padorùs, –, palankùs, ;

pra-: pranašùs, –, pravartùs, –;

prie-: priekabùs, –, prieraišùs, ;

san-: sandarùs, , santūrùs, –;

su-: sumanùs, ;

už-: užgaulùs, –, užmaršùs, –.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *