G

      Garsažodžiai – žodžiai, tiesiogiai perteikiantys garsus.

trakšt – trakštelėti,

cypt – cyptelėti,

gaga – gagenti

Garsų pamėgdžiojimas – smulkiosios tautosakos žanras, gamtos ir darbo garsų imitacijos.

Geltonoji spauda – periodiniai ir neperiodiniai, dažniausiai pramoginiai leidiniai, skirti nereikliems, neišlavinto skonio, primityvaus mąstymo skaitytojams.

Genealogija – giminės, šeimos kilmės istorija.

Genealoginis medis – tam tikros žmonių giminės istorinės raidos grafinis vaizdas, sudaromas iš genealogijos duomenų.

Georgika – antikinės poezijos žanras, epinis didaktinio pobūdžio kūrinys apie žemdirbių darbą, kaimo buitį, gamtą.

Giesmė – konfesinio pobūdžio eiliuotas kūrinys, bažnytinės liturgijos dalis, vienas iš bažnytinės literatūros žanrų. Dažniausiai skirtas vokaliniam atlikimui (solo, choro, pritariant instrumentais) bažnyčioje per pamaldas arba atliekant įvairias apeigas tiek bažnyčioje, tiek už jos.

Eiliuotas epinis kūrinys, poema arba jos dalis (pvz., M. Husoviano Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę, 1523; Baranausko Kelionė Petaburkan). Kartais eilėraščio sinonimas (pvz., Strazdo „Giesmė apie siratas“).

Giesmių giesmė – viena iš Senojo Testamento knygų, nežinomo autoriaus lyrinės poezijos ciklas hebrajų kalba.

Giesmynas – religinių giesmių rinkinys, kuriame spausdinami giesmių tekstai su melodijomis arba be jų.

Gotika – vėlyvųjų viduramžių Europos architektūros ir dailės stilius.

Gotikinis romanas – siaubo romano atmaina.

Gotikinis šriftas – lotyniškasis kampuotų kontūrų spaustuvinis šriftas.

Greitakalbės – greitai tariami žodžiai, į kuriuos nesutelkiamas dėmesys.

Geri vyrai geroj girioj gerą girą gėrė.

Kupeta su kupetaite ir pakupetys su kupetviete.

Grifas – artificiozinės literatūros forma, eilėraštis, kuriame iš eilės užuominomis kalbama apie užšifruoto žodžio raides, pvz., I apibūdinama kaip kolona, O – kaip saulė, C – kaip dylantis mėnulis ir pan.

Groteskas – vaizdavimo būdas, pagrįstas netikėtais grožio ir bjaurumo, juoko ir baisumo, tikrovės ir fantazijos deriniais.

Grotesko drama – XX a. drama, susijusi su absurdo teatru. Grotesko esmė – priešybių, kraštutinumų gretinimas, derinimas. Groteskui būdingas netikėtas posūkis nuo rimto į juokingą, grateskiniai vaizdai sukelia kandų juoką.

Grožinė literatūra – meno sritis, kurios skiriamasis bruožas yra gyvenimo vaizdavimas žodžiu; žodžio menas. 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *