Sakinio intonacija

      Minties paskelbimas garsine kalba neįmanomas be tam tikros intonacijos, kuri, kaip sakinio formos savybė, priklauso nuo skelbiamos minties turinio.

Svarbiausios intonacijos ypatybės yra šios: balso gaida – pakėlimas arba nuleidimas, balso sutvirtinimas ar susilpninimas, pauzės tarp žodžių ir žodžių junginių, kalbėjimo tempas ir tembras. Be to, intonacija kartais pasižymi tam tikru emociniu tonu, kuris atskleidžia kalbančiojo asmens jausmus (džiaugsmą, pasitenkinimą, pasigėrėjimą…; liūdesį, nepasitenkinimą, pasipiktinimą…) jo skelbiamos minties atžvilgiu. Sakinio intonacijos figūrą paprastai sudaro trys balso aukščio ir stiprumo fazės: kilimas, loginis kirtis ir kritimas. Pvz.:

sakini3

Sakinio loginis kirtis yra vieno kurio žodžio pabrėžimas aukščiausiu ir labiausiai sustiprintu balsu. Loginiu kirčiu kalbantysis asmuo gali pabrėžti bet kurį savarankiškos leksinės reikšmės žodį, į kurį jis ypač nori atkreipti klausytojo dėmesį. Plg.:

Niekas dabar nebetrukdė Blotniui gerai apsidairyti po kambarį.

Niekas dabar nebetrukdė Blotniui gerai apsidairyti po kambarį.

Niekas dabar nebetrukdė Blotniui… ir t. t.

Nuo loginio kirčio vietos pareina balso kilimo ir jo kritimo trukmė. Jeigu loginiu kirčiu pabrėžiamas pirmutinis žodis, sakinys pasakomas vien tik krintančiąja intonacija, jeigu – paskutinis žodis, – vien tik kylančiąja intonacija. Pvz.:

sakini4

Intonacija rišlioje kalboje išskiria sakinį kaip tam tikrą kalbos vienetą ir balso nuleidimu bei pauze parodo jo pabaigą.

Ilgesnius ir sudėtingesnius sakinius intonacija pauzėmis ir balso ritmu padalija į sintagmas, tokiu būdu padėdama klausančiam lengviau ir tiksliau suprasti mintį.

Sintagma yra intonacinis-prasminis kalbos vienetas, kurį sudaro žodis ar glaudų prasminį ryšį turinčių žodžių junginys. Kelių žodžių sintagmoje vienas žodis, dažniausiai paskutinis arba pirmutinis, pabrėžiamas didesne balso jėga. Toks žodžio pabrėžimas yra sintagmos kirtis. Vienos kurios sintagmos kirtis sykiu yra ir sakinio loginis kirtis. Pvz.:

1. Ant liepsnojančios ugnies | ima čirkšti | aliejus. (M. Sluck.)

2. Sunki baudžiavos našta | nuo senų laikų | slėgė Šilėnų kaimą. (V. Myk.-Put.) 3. Ponas Skrodskis | tą patį vakarą | sužinojo apie Šilėnų sodžiaus valstiečių pasipriešinimą jo įsakymui. (V. Myk.-Put.)

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *