Padalyvis

      Padalyvis, kaip ir anksčiau aptartos nekaitomos asmenimis veiksmažodžio formos – bendratis, dalyvis, pusdalyvis,– padeda ne tik suglaudinti sakinį, bet ir sukurti svarbiausiam veiksmui foną, ,,dekoraciją“:

Aušružei auštant, vainiką pyniau. saulužei tekant, ant galvos dėjau.

Šildant popiečio saulei ir kuosoms jovaruose kvarksint, aikštėje apie kalvę jau sukinėjosi keletas Šilėniškių.

Kadangi padalyviu reiškiamo veiksmo atlikėjas ir tarinio veikėjas nesutampa, tai konstrukcijos su juo parankios kelių veikėjų skirtingiems veiksmams diferencijuoti:

Mums suėjus, senutė prisiartina prie durų, nieko nesakydama, brūkš brūkš ištraukia iš mūsų visų kepures ir nusineša pas lopšį.

Taip man bežioplinėjant, rūgštynes beskabant, ant basos kojos užšoko maža, ruda varlytė.

Mažiau kuriuo nors atžvilgiu reikšmingi veiksmai perteikiami padalyviais, o reikšmingesni, tų veikėjų, kurie yra pasakojimo centre,– tiesioginės nuosakos formomis.    

Iš neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų visų dažniausiai padalyvis, atrodo, pavaduoja bendratį. Pastebėta, kad padalyviu linkstama keisti bendratį tiesioginio ir netiesioginio klausimo sakiniuose:

Gal vis dėlto geriau iki pavasario atidėjus?..

O ką, jeigu su Rūta nuėjus?..

Konstrukcijose su įvairiais linksniais padalyvis pavaduoja bendratį ir kitokio tipo sakiniuose:

Kad dabar kiškis kur gavus pirkti, tai būtų gerai!

Reikia įkalbėti, tėveli, seniui, kad ir jam, ir jo sielai bus geriau, žentą atidalinus.

Kai padalyviu pasakomas veiksmas į veikėją nukreiptas iš šalies ar gali būti skiriamas jam pačiam, Ši veiksmažodžio forma reikšme priartėja prie dalyvio:

Ei, sakė mane dainų nemokant (nemokančią), dainelių nedainuojant (nedainuojančią).

Arklidėje dvariškiai susirinkę kortomis lošė, ir lošė iš pinigų, iš butelio, pinigų nebetekus (nebetekę) – iš degtukų.

Ką vienų neasmenuojamųjų formų keitimas kitomis teikia kalbai? Vienu atveju tai daroma vengiant. gramatinio kartojimosi, kitu – siekiant didesnio apibendrinimo laipsnio. Padalyvis eina ir tiesioginės nuosakos formų sinonimu:

Atsirado ir kitų sunkumų, nepatogumų ir nepriteklių, bet daryti nebuvo ko, ir Mykolas susitarė pasilikti pas Gailiūnus iki pasveiksiant (pasveiks).

Čia stovėjo rantuota benzino statinaitė ir voliojosi, kaip pakliuvus (pakliuvo) sumesti keli žalsai brezentiniai kelionmaišiai.

Konteksto veikiamas, padalyvis gali tapti tariamosios nuosakos sinonimu. Pirmiausia tai pasakytina apie jo konstrukcijas su kad, reiškiant norą, pageidavimą:

Kad taip arklio odos apykaklei gavus (gaučiau)

– Kad taip žemės nors sklypą įgijus (įgyčiau)!..

Padalyvis yra specifinė lietuvių kalbos veiksmažodžio forma. Jis dažnas visuose funkciniuose stiliuose ir turi nemažą reikšmę stilistinei išraiškai.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *