Prielinksnis

      Prielinksnis yra tarnybinė kalbos dalis. Jos paskirtis kalboje tik loginė, todėl bent kiek žymesnio vaidmens keliant stiliaus ekspresiją ji nevaidina. Kadangi daugumas prielinksnių reiškia griežtai apibrėžtus santykius tarp linksniuojamųjų žodžių ir veiksmažodžių, tai sinonimiška jų vartosena neįmanoma: pakeitus vieną prielinksnį kitu, pasikeistų ir pasakymo prasmė. Bendrinėje kalboje neturi pastovių sinonimų tokie prielinksniai, kaip ant, be, dėl, iš, nuo, po, pro, virš. Tačiau lietuvių kalboje vis dėlto yra prielinksnių, kurie vartojami pagrečiui be didesnio reikšmės skirtumo:

Meilė, mano nuomone, tada tėra tikra, gryna ir verta to vardo, jei ji tveria lig mirties.

Anot patarlės, negirk dienos be vakaro, marčios be metų.

Pasak eigulio, 1930 metais Draskų miške gandras pavasarį pirmą kartą buvo pastebėtas skraidant balandžio 8 dienų.

Sinonimines paraleles sudaro prielinksniai greta šalia, pagal palei ir kt. Juos galėtume laikyti tam tikrais dubletais, susidariusiais kalbos raidoje.

Kai kurie prielinksniai tampa sinonimiškais tik atitinkamame kontekste, kai reiškia tuos pačius sintaksinius santykius:

savaitės kelsiu vestuves.

Netrukus, po kelių minučių, viską sužinosi.

Vokiečiai lietuvninką per drimelį laiko, o prancūzpalaikiai, į jį žiūrėdami, šypsos.

– Gerai tu sakai, žvyras nė kiek ne blogesnis muilą.

Dideliame kambaryje galėjo būti į kelias dešimtis žmonių, daugiausia jaunimo.

Ne visi pateiktieji pavyzdžiai kalboje vienodai dažni, kai kurie jų laikytini nukrypimu nuo bendrinės kalbos normos. Daug dažniau prielinksninės konstrukcijos sinonimines paraleles sudaro su panašią reikšmę turinčiais linksniais:

Eisime po pulko (pulku), nepailgs kelionė.

Prabilk, prabilk, Baltija, į mus, kaip kitados bylojai į vikingus (vikingams).

Ar mes nežadinome jūsų savo dainelėmis prie narsių žygių (narsiems žygiams), kad pačios mirti bijotume!

Abu sinonimai turi savą vertę: prielinksninė konstrukcija šiuo atveju gyvesnė už pasakymą linksniu be prielinksnio, ji labiau būdinga kuriai nors tarmei, tačiau ne tokia glausta.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *