Jungtukas

      Jungtukas – kita tarnybinė kalbos dalis, kurios paskirtis jungti žodžius, žodžių grupes ir sakinius. Nuo jungtuko tinkamo parinkimo nemažai priklauso minties aiškumas ir tikslumas. Lietuvių kalboje yra kelios daugiau ar mažiau sinonimiškų jungtukų grupės, todėl vykusiai parinktas jungtukas turi reikšmės pasakymo stilistiniam raiškumui.

Sinoniminę porą sudaro jungtukai ir bei. Pirmasis dažnesnis šnekamojoje kalboje, antrasis apskritai rečiau pasitaiko. Minėtieji jungtukai sinonimais laikytini tik tada, kai jie jungia vienarūšes sakinio dalis. J. Jablonskio raštuose yra toks pavyzdys: Mano mergužėlė balta bei raudona (balta ir raudona)

Kaip rodo didžiojo mūsų kalbininko skliausteliuose pateiktas variantas, tiek ir, tiek bei šiame kontekste lygiaverčiai. Vartojant pagrečiui minėtuosius jungtukus, išvengiama kartojimosi. Palyginkime tokį K. Donelaičio sakinį:

Tu, paukšteli miels, ne poniškai prisivalgai.

Riebūs mūs lašiniai bei dešros tau nepatinka,

Ir keptų bei virtų valgių mūsų nenori.

Bei pakeitus jam sinonimišku ir kalba nustotų įvairumo, ne tokia skambi pasidarytų frazė.         

Kitę sinoniminę grupę sudaro lyginamieji jungtukai:

Nusigandusi Jurga metėsi į šalį ir dingo kaip žuvėdra šniokščiančiame ežere.

Keliai lyg pavargę šuneliai susirangė po kojomis.

Lietuviai rumuliojo kryžėjus it rūtas.

Žmogus vėl pasimuistė tartum driežas atšilęs saulėje.

Kaip ir lyg dažniau pasitaiko visuose stiliuose, it ir tartum būdingesni šnekamajai kalbai.   

Sinonimiškai kalboje vartojami priešinamieji jungtukai bet – o – tačiau:

– Ilgas kalavijas – geras daiktas, bet ilga kalba – kvailas dalykas.

Visi žinojo Pečiūros žiaurumą ir atkaklumą, ne vienas tikėjosi baisių įvykių, tačiau nė vienas ir piršto nepajudino tai grėsmei pašalinti.

Jungtukas bet nurodo didžiausia priešingumo laipsnį, tačiau užima tarpinę vietą, jungtuku o reiškiamas priešingumas dažniausiai būna labai silpnas. Minėtoji sinoniminė jungtukų grupė pasitaiko visuose kalbos stiliuose.

Sinonimiškai vartojami ir kai kurie prijungiamieji jungtukai. Vieną sinoniminių grupių sudaro kai – kada. Palyginkime pavyzdžius:

Prieš metų keliolika, kai miškas, baltu, sniegu apsiklostęs, buvo žiemos miegu užmigęs, atėjo su kirviais, su pielomis pikti žmonės.

Viduje taisėsi jau gulti, kada Tupikis įsibaldė.

Sinoniminę porą sudaro jungtukai ar ir be:

Žiūriu, be nėra ko iš mūsų krašto.

Daugelio jungtukų sinonimu gali eiti daugiareikšmiškasis kad:

Žemė su visais pašaliais įmurusi verkia, kad (kai) mūsų ratai jos išplautą nugarą drasko.

Kad (nors) ir su kitais kalbėjau,tave širdelėj turėjau.

Toks negandas visus prislėgė, toks liūdesys, kad (jog), iškrovę vežimą, daugiau nei tvarkytis, nei ko nors daryti nė vienas nebenorėjo.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *