C

Cenzūra – knygų, spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų kontrolė, nepraleidžianti į viešumą esamam režimui ir oficialiai ideologijai priešingos informacijos.

Cezūra – pauzė eilėraščio eilutės viduryje.

Vyrą pašlovinki, Mūza, || per negandus ėjusį drąsiai, ||

Vėtrų blaškytą ilgai, || kai šventąją Troją išgriovė. ||

Daugio žmonių miestus jis aplankė, || jų papročius matė ||

Ir vandenynuos plačiuos || su pavojumi rungės ne kartą ||

Dėlei gyvybės savos || ir dėl bendražygių grįžimo. || (Homeras)

 

Graži tu, mano || brangi tėvyne,

Šalis, kur miega || kapuos didvyriai:

Graži tu savo || dangaus mėlyne!

Brangi: tiek vargo || kančių patyrei. (Maironis)

Charakteris – tai individualybė, veikėjas, išsiskiriantis iš kitų personažų ryškiais, nepakartojamais būdo bruožais. Charakteris kūrinyje tarsi gyvena savarankišką meninį gyvenimą. Charakteriui svarbu ne tik tai, ką veikėjas daro, mąsto, kalba, – svarbu, kaip jis daro, kaip kalba, mąsto.

Charakteristika – kurio nors reiškinio, žmogaus, daikto skiriamųjų ypatybių apibūdinimas; visa kūrinyje esanti informacija apie veikėją.

Chiazmas – stilistinė figūra, inversijos (sakinio žodžių tvarkos) atmaina: kuriuo nors požiūriu tapačių kalbos elementų, pvz., vienarūšių sakinio dalių, atvirkštinė tvarka:

     1            2           3

Negaila juodbėrių bėrų

    3        2                      1

Jaunų dienų jaunam negaila.

                                       (S. Nėris)

Choras – kolektyvinis veikėjas, senovės graikų tragedijoje – grupė aktorių, kurie kartu deklamuoja tragedijos eiles, dainuoja ir šoka.

Chorėjas – dviskiemenė pėda, kurios pirmas skiemuo kirčiuotas.

Miškas ūžia, verkia, gaudžia,

jas žalią melaužo;

Nuliūdimas širspaudžia,

Lyg kad replėmis ją gniaužo.

                                                    (Maironis)

Chorijambas – Antikinėje eilėdaroje – keturskiemenė pėda (arba metras), kurios kraštiniai skiemenys ilgi, o viduriniai trumpi (J I I J). Silabotoninėje eilėdaroje – keturių skiemenų derinys, kurio kraštiniai skiemenys kirčiuoti, o viduriniai nekirčiuoti (A I I A). Chorijambas dažniausiai pasitaiko jambinių eilučių pradžioje, kai pradinis kirtis perkeliamas iš antrojo skiemens į pirmąjį, pvz.:

Mes, kaip nuliūdę sūnūs, ant gelmių palinkom.
                                                             (Vincas Mykolaitis-Putinas)

A I I A K I A I I I A I A I

Chrestomatija – geriausių rašytojų kūrinių ištraukų arba literatūrinių ar mokslinių veikalų pavyzdžių rinkinys, skirtas mokymosi tikslams.

Chronologija – laiko skaičiavimas ir mokslas apie jį; įvykių seka jų laiko tvarka.

Ciklas – keli grožiniai kūriniai, kuriuos jungia arba tie patys veikėjai, arba istorinė epocha (pasakojamuosiuose kūriniuose), arba ta pati mintis ir tie patys pergyvenimai (lyriniuose kūriniuose).

Cinizmas – etinė nuostata, niekinamas požiūris į gyvenimą ir jį atitinkantis elgesys.

Citata – tiksli vieno teksto ištrauka kitame tekste.

Citavimas – tai neautorinis minčių perteikimo būdas, kai pažodžiui perduodamos svetimos mintys, tiksliai atkartojamos kokio nors teksto dalys (nuo žodžių junginio ir sakinio iki netrumpos ištraukos), kurių reikia faktams paremti ar argumentams apsvarstyti bei jiems sustiprinti, taip pat paprieštarauti autoriui.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *