Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai

      1. Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimų pirmasis žodis rašomas didžiąja raide:

a) jei pavadinimas susideda vien iš bendrinių žodžių, didžiąja raide rašomas pirmasis bendrinis žodis: Lietuvių kalbos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, Pasaulinė taikos taryba, Tarptautinė filosofų draugija;

b) jei oficialus įstaigos, įmonės, organizacijos pavadinimas prasideda geografiniu ar administraciniu (valstybės, miesto, rajono, seniūnijos) pavadinimu ar asmens vardu, didžiąja raide rašomas tik tikrinis vardas, o po jo einantis ir visi kiti bendriniai žodžiai rašomi mažąja raide: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos bankas, Suomijos nacionalinis muziejus, Vilniaus rajono taryba, Kauno verslininkų asociacija, Panevėžio dramos teatras, Vilniaus pirmoji vidurinė mokykla, Liudvinavo paštas; Antano Vienuolio vidurinė mokykla, M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas;

c) jei pavadinimo viduje yra tikrinis daiktavardis, jis rašomas didžiąja raide: Atviros Lietuvos fondas; Vilniaus viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka, Dusetų Kazimiero Būgos vidurinė mokykla;

d) sutrumpinti oficialūs pavadinimai, kaip ir pilnieji, pradedami didžiąja raide: Lietuvos nacionalinė filharmonija – Nacionalinė filharmonija – Filharmonija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija – Lietuvių kalbos komisija – Komisija.

Pastabos. 1. Kai pavadinimas sutrumpinamas iki rūšinės reikšmės žodžio, jis gali virsti bendriniu žodžiu, rašomu mažąja raide.

Vilniaus universitete studijavo istoriją. Baigęs universitetą, dirbo mokykloje.

2. Išskiriamosios (tikrinės) reikšmės neturintys įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai rašomi mažąja raide.

Vilniuje pastatyta nauja klinikinė ligoninė.

Panevėžyje yra cukraus fabrikas ir alaus darykla.

2. Jei įstaiga, įmonė ar organizacija turi simbolinį su kabutėmis rašomą vardą, didžiąja raide rašomas tik šis vardas, o prie jo esantys rūšinės reikšmės pavadinimai rašomi mažąja raide: komercinis bankas ,,Lietuvos verslas, akcinė bendrovė ,,Gintaras, berniukų choras ,,Ąžuoliukas.

3. Aukščiausiųjų valstybinės valdžios įstaigų pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas, Suomijos Valstybės Taryba, Latvijos Respublikos Ministrų Taryba.

Didžiosiomis raidėmis taip pat rašomi aukščiausiųjų tarptautinių organizacijų ir jų organų pavadinimų visi žodžiai: Jungtinės Tautos (Jungtinių Tautų Organizacija), Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, Saugumo Taryba, Europos Taryba.

Vartojant sutrumpintą aukščiausiųjų įstaigų pavadinimą, jo visi žodžiai irgi rašomi didžiosiomis raidėmis: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – Konstitucinis Teismas.

4. Sudėtiniame pavadinime esantis kitas oficialus pavadinimas, t. y. struktūrinio padalinio pavadinimas, pradedamas didžiąja raide: Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo komitetas, Žemės ūkio ministerijos Privatizavimo departamentas, Lietuvių kalbos instituto Žodynų skyrius, Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyrius.

Pastaba. Masiškai paplitusių padalinių (pvz.: cechų, brigadų, buhalterijų, raštinių, bibliotekų, kabinetų, laboratorijų, kasų) pavadinimai rašomi mažąja raide: Gelžbetonio konstrukcijų gamyklos betonuotojų brigada, Jaunimo teatro bilietų kasos, Salantų vidurinės mokyklos biblioteka.

Taip pat mažąja raide rašomi įstaigų, įmonių, organizacijų valdymo vienetų pavadinimai: Mokslų akademijos prezidiumas, Vilniaus universiteto rektoratas, Lietuvos banko valdyba.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *