Nesutrupėjusių junginių bei samplaikų rašymas

      Nesutrumpėję žodžiai, tiek kaitomi, tiek nekaitomi, nors ir artimai tarpusavyje susiję, net turintys vieno žodžio reikšmę, paprastai rašomi skyrium, pvz.: aš pats, daug maža, galų gale, kas diena, kas dieną, kas kitas, šioks toks, visų pirma, kaip matai, kaip reikiant, kol kas, kuo geriausias, maža kiek, tam tikras, ana kur, ar ne, aure kur, kad kiek, kitaip kaip, ryt poryt, še kur, šiaip taip, šiek tiek, tik tik, vos vos.

Dviem žodžiais rašomi junginiai: visa apimantis, -i, visa matąs, -anti, visa žinąs, -anti, visur esąs, -anti ir pan.

Kai kurie ir sveikų žodžių junginiai yra tapę sudurtiniais žodžiais. Vienu žodžiu rašomos įvardžių dviskaitos formos, sudarytos iš įvardinio dėmens ir skaitvardžio du, dvi, pvz.: anuodu, aniedvi, anųdviejų, anie(m)dviem, ano(m)dviem; abudu, abidvi; juodu, jiedvi, jųdviejų, jie(m)dviem, jo(m)dviem; tuodu, tiedvi; vienudu; mudu, mudvi, mudviejų, mudviem; judu, judvi, judviejų, judviem. Bet: tie du vyrai, tuos du vyrus (kai įvardis ir skaitvardis nesudaro įvardžių dviskaitos formų).

Vienu žodžiu rašoma dalelytė tiktai, sudėta iš dviejų žodžių (tik + tai).

Iš sudurtinių žodžių kasdien, šiandien, nūdien yra susidarę tam tikri atgaliniai dariniai – daiktavardžiai: kasdiena, kasdienos, kasdienai, kasdieną…; šiandiena, šiandienos, šiandienai, šiandieną… (plg. rytdiena, rytdienos, rytdienai). Pvz.: Šitos kelnės bus dar geros kasdienai. Kai šiandiena tamsi – rytojum gyveni. Šie daiktavardžiai skirtini nuo atitinkamų prieveiksmiškai vartojamų žodžių junginių, plg.: Lyja vos ne kas diena (kasdien); Kas dieną vis naujiena.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *