Veikiamosios rūšies dalyviai

      Veikiamosios rūšies dalyviai, einantys pažyminiu, reiškia daikto ypatybę, kylančią iš jo paties veiksmo: medis ošia ošiantis medis, žmogus pavargo pavargęs žmogus. Kai veikiamosios rūšies dalyvis pavartojamas tariniu, jis (kaip ir asmenuojamoji forma) reiškia paties veikėjo atliekamą veiksmą ar patiriamą būseną. Plg. Sako, kad jis turėjo grįžti ir Sako, kad jis turėjęs grįžti. Vakar labai pavargau ir Vakar buvau labai pavargęs.

Vyriškosios ir moteriškosios giminės derinamosios veikiamųjų dalyvių formos daromos iš visų veiksmažodžių, išskyrus beasmenius. Iš beasmenių veiksmažodžių daromos tik nederinamosios formos – Jam reikią, reikėję, reikėdavę, reikėsią; Šiandien liję, paliję, lysią. Todėl nederinamųjų formų veikiamieji dalyviai turi nedaug.

Veikiamosios rūšies dalyviai turi keturis laikus – esamąjį, būtąjį kartinį, būtąjį dažninį ir būsimąjį.

Esamasis laikas daromas iš asmenuojamojo veiksmažodžio esamojo laiko su specialia priesaga -nt- ir linksnių galūnėmis: dirb-a dirb-a-nt-is (dirbąs), dirb-a-nt-i; stov-i stov-i-nt-is (stovįs), stov-i-nt-i; raš-o raš-a-nt-is (rašąs), raš-a-nt-i.

Pastovus elementas – priesaga -nt-. Vyriškosios giminės vardininkai turi po dvi formas – ilgąją ir trumpąją. Tai susiję su vartojimu. Trumpoji forma neturi kitų linksnių ir negali būti įvardžiuotinė. 

Vienaskaita

V.

dirbantis, -i (dirbąs)

stovintis, -i (stovįs)

K.

dirbančio, -ios

stovinčio, -ios

N.

dirbančiam, -iai

stovinčiam, -iai

G.

dirbantį, -čią

stovintį, -čią

Įn.

dirbančiu, -ia

stovinčiu, -ia

Vt.

dirbančiame, -ioje

stovinčiame, -ioje

Daugiskaita

V.

dirbantys, -čios (dirbą)

stovintys, -čios (stovį)

K.

dirbančių

stovinčių

N.

dirbantiems, -čioms

stovintiems, -čioms

G.

dirbančius, -ias

stovinčius, -ias

Įn.

dirbančiais, -iomis

stovinčiais, -iomis

Vt.

dirbančiuose, -iose

stovinčiuose, -iose

Visų linksniuojamųjų dalyvių šauksmininkas sutampa su vardininku ir labai retai jo teprireikia kreipiantis (plg. stovintis žmogau).

Būtasis kartinis laikas – darinys iš asmenuojamojo veiksmažodžio būtojo kartinio laiko 3 asmens kamieno su priesaga -us- ir linksnių galūnėmis. Tik vyriškosios giminės vardininkai kitokie – dirbęs dirbę. Jie eina tariniu ir negali turėti įvardžiuotinės formos. Įvardžiuotinė forma jau yra su priesaga -us- (dirbusysis).

Vienaskaita

V.

dirbęs, -usi

stovėjęs, -usi

K.

dirbusio, -ios

stovėjusio, -ios

N.

dirbusiam, -iai

stovėjusiam, -iai

G.

dirbusį, -ią

stovėjusį, -ią

Įn.

dirbusiu, -ia

stovėjusiu, -ia

Vt.

dirbusiame, -ioje

stovėjusiame, -ioje

Daugiskaita

V.

dirbę, -usios

stovėję, -usios

K.

dirbusių

stovėjusių

N.

dirbusiems, -ioms

stovėjusiems, -ioms

G.

dirbusius, -ias

stovėjusius, -ias

Įn.

dirbusiais, -iomis

stovėjusiais, -iomis

Vt.

dirbusiuose, -iose

stovėjusiuose, -iose

Būtasis dažninis laikas daromas ne iš bendraties kamieno, dažninio laiko priesagos -dav-, būtojo laiko dalyvio priesagos -us- ir galūnių. Linksniuojama taip:

Vienaskaita

V.

dirbdavęs, -usi

stovėdavęs, -usi

K.

dirbdavusio, -ios

stovėdavusio, -ios

N.

dirbdavusiam, -iai

stovėdavusiam, -iai

G.

dirbdavusį, -ią

stovėdavusį, -ią

Įn.

dirbdavusiu, -ia

stovėdavusiu, -ia

Vt.

dirbdavusiame, -ioje

stovėdavusiame, -ioje

Daugiskaita

V.

dirbdavę, -usios

stovėdavę, -usios

K.

dirbdavusių

stovėdavusių

N.

dirbdavusiam, -iai

stovėdavusiam, -iai

G.

dirbdavusius, -ias

stovėdavusius, -ias

Įn.

dirbdavusiais, -iomis

stovėdavusiais, -iomis

Vt.

dirbdavusiuose, -iose

stovėdavusiuose, -iose

Būtojo dažninio laiko linksniavimas dirbtinokas. Gyvai vartojamas tik vardininkas atpasakojamojoje kalboje, o visi kiti linksmai tik galimi.

Būsimasis laikas padaromas iš bendraties kamieno, būsimojo laiko priesagos -s-, dalyvio priesagos -ant- ir linksnių galūnių (stovė-ti + s + ant + is = stovėsiantis). Yra ir trumpoji vyriškosios giminės vardininkų forma.

Vienaskaita

V.

dirbsiantis, -i (dirbsiąs)

stovėsiantis, -i (stovėsiąs)

K.

dirbsiančio, -ios

stovėsiančio, -ios

N.

dirbsiančiam, -iai

stovėsiančiam, -iai

G.

dirbsiantį, -čią

stovintį, -čią

Įn.

dirbsiančiu, -ia

stovėsiančiu, -ia

Vt.

dirbsiančiame, -ioje

stovėsiančiame, -ioje

Daugiskaita

V.

dirbsiantys, -čios (dirbsią)

stovėsiantys, -čios (stovėsią)

K.

dirbsiančių

stovėsiančių

N.

dirbsiantiems, -čioms

stovėsiantiems, -čioms

G.

dirbsiančius, -ias

stovėsiančius, -ias

Įn.

dirbsiančiais, -iomis

stovėsiančiais, -iomis

Vt.

dirbsiančiuose, -iose

stovėsiančiuose, -iose

Rasti sakinių su visais gyvai pavartotais būsimojo laiko dalyvių linksniais sunku ar net neįmanoma. Tačiau vienas kitas yra užrašytas iš raštų, iš tautosakos:

Iki to nepaprasto, nulemsiančio visą merginos gyvenimą nutikimo dar buvo likę dvi savaitės. (P. C.)

Ateisiančios žiemos ilgumo nežinom. (K. D.)

Laumės pradėjo lemti gimsiančiam kūdikiui ateities gyvenimą.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *