Kalbos dalys

Kalbos dalis Reikšmė Klausimai Kaitymas Pavyzdžiai
DAIKTAVARDIS

daikto vardą

kas tai?

skaičiais, linksniais

stalas, gėlė , žmogus, mintis, svajonė, bėgimas…

BŪDVARDIS

daikto ypatybę, požymį

koks? kokia? kokie? kokios?

skaičiais, linksniais, giminėmis

šaltas, balta, darbštus, saulėta, darbinga…

VEIKSMAŽODIS

daikto veiksmą

ką daiktas veikia? kas jam atsitinka?

asmenimis, skaičiais, laikais, nuosakomis

svajoja, žaidžia; šėrė, dainavo; važiuodavo, skaitydavo; valgys, šoks…

PRIEVEIKSMIS

paaiškina veiksmo aplinkybę

kaip? kada? kur? kiek? keliese? kodėl?

__________

švariai, rytoj, namie, dveja tiek, penkiese, čia, taip, šiandien…

SKAITVARDIS

žymi skaičių arba skaičiuojamąją vietą eilėje

kiek? keli? kelios? kelintas? kelinta?

skaičiais, linksniais ir giminėmis

vienas, dvylika, trys, viena trečioji, ketvirtas, pirma…

ĮVARDIS

nurodo daiktą, ypatybę arba skaičių, bet jų nepavadina

__________

giminėmis (ne visi), linksniais, skaičiais (ne visi)

aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos, savęs, manas, tas, šis, toks, kažkas, kažin koks…

PRIELINKSNIS

eina su linksniais ir parodo linksniuojamojo žodžio ryšį su kitais žodžiais

__________

__________

ant, apie, be, dėl, į, iki, iš, nuo, pas, per, po, prie, prieš, pro, su, tarp, už, virš…

JUNGTUKAS

jungia sakinio dalis ir sakinius

__________

__________

ir, o, bet, kad, jog, kaip, jei, nes, ar, arba, tačiau…

JAUSTUKAS

reiškia jausmus

__________

__________

ai, oi, ach, na, še, štiš, oho, sudiev…

IŠTIKTUKAS

reiškia veiksmo sukeltą garsą ar vaizdą

__________

__________

tekšt, pakabakšt, žvilgt, šlept, tabalai, kliunkt, miau, gar-gar… 

DALELYTĖ

teikia sakiniui arba jo dalims papildomų prasminių atspalvių

__________

__________

vėl, beveik, vos, tik, dar, gal, jau, gi, vis, net, pat, štai…

Pastaba. Kaip atpažinti kalbos dalis?

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *