Moterų pavardžių rašymas

      Mergaičių pavardės daromos taip: atmetamos vyriškųjų pavardžių galūnės ir pridedamos priesagos -aitė, -ytė, -utė, -ūtė, -iūtė.

1. Priesaga -aitė dedama, jei vyriškosios pavardės turi galūnes -as, -a: Kaupaitė (Kaupas), Daugirdaitė (Daugirdas), Šalnaitė (Šalna), Daugėlaitė (Daugėla).

2. Priesaga -ytė dedama, jei vyriškosios pavardės turi galūnes -is, -ys, -ė, -ia: Dačiulytė (Dačiulis), Budrytė (Budrys), Kiaunytė (Kiaunė), Žurnytė (Žurnia).

3. Priesaga -utė dedama, jei vyriškosios pavardės turi galūnę -us, einančią po kietojo priebalsio: Vaitkutė (Vaitkus), Jurkutė (Jurkus), Vaitiekutė (Vaitiekus).

4. Priesaga (i)ūtė dedama, jei vyriškosios pavardės turi galūnę -us, einančią po j: Zujūtė (Zujus), Ambraziejūtė (Ambraziejus), arba po kurio kito minkšto priebalsio: Šalčiūtė (Šalčius), Girdžiūtė (Girdžius), Katiliūtė (Katilius), Mickevičiūtė (Mickevičius).

Ištekėjusių moterų pavardės daromos taip: atmetamos vyriškųjų pavardžių galūnės ir pridedamos priesagos -ienė, (i)uvienė.

5. Priesaga -ienė dedama:

a) jei vyriškosios pavardės turi galūnes -as, -is, -ys, -ė, -a, -ia: Kaupienė (Kaupas), Jonikienė (Jonikas), Žemaitienė (Žemaitis), Kuodienė (Kuodys), Lapienė (Lapė), Daukšienė (Daukša), Kudirkienė (Kudirka), Strolienė (Strolia);

b) jei vyriškosios pavardės turi galūnę (i)us ir yra daugiaskiemenės: Vaitiekienė (Vaitiekus), Subačienė (Subačius), Stankevičienė (Stankevičius).

6. Priesaga (i)uvienė dedama, jei vyriškosios pavardės yra dviskiemenės ir turi galūnę (i)us: Sutkuvienė (Sutkus), Rimkuvienė (Rimkus), Taučiuvienė (Taučius), Rimdžiuvienė (Rimdžius).

Iš dviskiemenių vyriškųjų pavardžių su galūne -us, einančia po kietojo priebalsio, moterų pavardės neretai daromos ir su priesaga   -ienė: Butkienė (Butkus), Petkienė (Petkus), Rimkienė (Rimkus).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *