Veiksmažodžių kamienų rašymas

      1. Pagrindiniai veiksmažodžių kamienai (bendratis, esamojo ir būtojo kartinio laiko III asmuo), turintys istoriškai pakitusių priebalsių, rašomi taip, kaip tariami: risti (iš rit + ti) – rita rito, pūsti (iš pūt + ti) – pučia – pūtė, besti (iš bed + ti) – beda – bedė, skleisti (iš skleid + ti) – skleidžia – skleidė; gelsti (iš gelt + ti) – gelsta (iš gelt + sta) – gelto, rausti (iš raud + ti) – rausta (iš raud + sta) – raudo, drumsti (iš drumst + ti) – drumsčia – drumstė, krykšti (iš krykšt + ti) – krykščia – krykštė.

Pastaba. Veiksmažodžių pagrindinių kamienų rašymą galima pasitikrinti žodynuose, kur jie pateikiami arba visais žodžiais, arba sutrumpintu būdu: risti, rita, rito; gelsti, -sta, -to.

2. Priebalsiai z, ž, dėl istorinių pakitimų atsidūrę prieš t, rašomi taip, kaip rodo nepakitusios formos: irzta (iš irz + sta) – irzo, lūžta (iš lūž + sta) – lūžo, griozti (iš griozd + ti) – griozdžia – griozdė, grimzti (iš grimzd + ti) – grimzta (iš grimzd + sta) – grimzdo.

Pastaba. Kai kyla abejonė, kurią priebalsę bendratyje ar esamajame laike rašyti, reikia imti būtąjį kartinį laiką: jei būtajame kartiniame laike šaknies gale yra t arba d, bendratyje ir esamajame laike rašome s; jei būtajame kartiniame laike šaknies gale yra z arba ž, šias priebalses rašome ir kitose formose: vysti – vysta – vyto, rausti – rausta – raudo, bet: irzti – irzta – irzo, lūžti – lūžta – lūžo.

3. Šaknies gale prieš balses rašomos priebalsių samplaikos sk, šk, zg, žg, prieš priebalses – ks, kš, gz, gž: dreskia – drėksti, brėško – brėkšta, mezga – megzti, džeržgia – džergžti. Taip rašomi ir žodžiai, kurie sudaryti iš veiksmažodžių: mezginys, bet megztinis.

Samplaikas ks, kš prieš balses turi tik tie veiksmažodžiai, kurie sudaryti iš ištiktukų: blyksėti, girkšėti.

Pastaba. Norint pasitikrinti, ar prieš priebalsę rašyti skardžiųjų ar dusliųjų priebalsių samplaiką, žodį reikia pakeisti taip, kad samplaika atsidurtų prieš balsę: drėksti, nes dreskia, megzti, nes mezga.

4. Bendraties kamieno priebalsiai s, z, š, ž būsimajame laike prieš priesagą -s- praleidžiami: s, z išnyksta be pėdsako, o š, ž išnykdami priesagą -s- paverčia priesaga -š-: vesiu, vesi, ves (ves-ti), megsiu (megz-ti), nešiu (neš-ti), vešiu (vež-ti).

Pastaba. Kiti būsimojo laiko priebalsiai rašomi taip, kaip rodo bendraties kamienas: dirbsiu (dirbti), lipsiu (lipti), bėgsiu (bėgti), lėksiu, (lėkti).

5. Bendraties kamieno priebalsiai k, g liepiamojoje nuosakoje susilieja su priesaga -k- ir rašant praleidžiami: lauk, laukime, laukite (lauk-ti – lauk + k – lauk); bėk, bėkime, bėkite (bėg-ti – bėg + k – bėk).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *