Prielinksninių konstrukcijų rašymas

      Suprieveiksmėjusiose prielinksninėse konstrukcijose, kaip ir paprastose, prielinksniai rašomi atskirai nuo pilnų linksnių formų, taip pat nuo bevardės giminės formų, pvz.: be abejo, be atvangos, be galo, be reikalo, dėl to „todėl“, dėl ko, į valias, iki galo, ligi valiai, iš anksto, iš dalies, iš juoko, iš karto, iš lėto, iš paskos, iš netyčių, iš palengvo, iš tiesų, iš tikrųjų, iš viso, lig sočiai, nuo seno, per ilga „ilgainiui“, per pusę, po dešinei, po laiko, po senovei, po valiai, po visam, pro šalį, su visu „visai, visiškai“, už dyką.

Prielinksniai rašomi atskirai nuo žodžių samplaikų (a) ir nuo žodžių sąaugų (b), pvz.: a) be kita ko, be ko kita, be maža ko, dėl visa ko, tarp kita ko, tarp ko kita; už kits kito; metai po metų, kits už kitą; b) iki šiamlaik, lig šiolaik, nuo pernaimet, nuo tosyk, per visądien, po šiaidien, tarp kitko.

Prielinksniai rašomi atskirai nuo prieveiksmių, pvz.: iki čia, iki dabar, iki šiol(ei), iš anksčiau, iš kur, iš kažin kur, iš paskui, ligi kol, lig šiol(ei), ik tol(ei), po kiek, šit visai „visai, visiškai“.

Du greta einantys prielinksniai rašomi atskirai, pvz.: iš po apačios, iš už durų, lig po pietų, su ligi vartais. Tačiau vienu žodžiu rašomas sudėtinis prielinksnis sulig.

Prielinksniai rašomi kartu su sutrumpėjusiomis linksnių formomis, pvz.: begal, bemaž (< be maža), iškart, išties, išvakar (bet iš vakar dienos kaip nuo vakar dienos), išvien, išvis (< iš viso), ligpiet, perdien, perniek, perpus, pervien, pervirš, pervis (< per visa), popiet, susyk, suvirš, suvis (< su visu), užger (< už gera), užvis (< už visa).

Tačiau tokiose konstrukcijose, kaip dien per dien, dien po dien „visą laiką“, prielinksniai iš tradicijos rašomi atskirai nuo kitų konstrukcijos žodžių.

Prielinksniai (retkarčiais pro) ir po rašomi kartu su kai kuriais laiko prieveiksmiais; jie sudaro naujus prieveiksmius su skirtingu laiko reikšmės atspalviu, pvz.: užpernai, užvakar, užužpernai, užužvakar, propernai „užpernai“, užpropernai; poryt, užporyt.

Vienu žodžiu rašomi įvairūs vediniai, padaryti iš prielinksninių konstrukcijų, pvz.: įsauliui, nuokalniui, priešsroviui, užakiui, ikimokyklinis, pomirtinis, ligšiolinis, artipilnis.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *