Skaitvardžių kirčiavimas

    Vieni skaitvardžiai kirčiuojami kaip tam tikri daiktavardžiai, kiti – kaip būdvardžiai, treti – individualiai.

Kiekiniai skaitvardžiai. Venas, –à kirčiuojami kaip báltas, –à – trečiosios kirčiuotės; dù, dv, dviej, dvem (N.), dù, dv, dvim (Įn.), dviejuosè, dviejosè; trs, trij, trms, trs, trims, trijuosè, trijosè (individualus kirčiavimas); ketur, kturios – kaip artim, atimos – 3b kirčiuotės; penk, peñkios, šeš, ššios – kaip maž, mãžos – ketvirtosios kirčiuotės; septyn, septýnios, aštuon, aštúonios, devyn, devýnios – kaip palaid, paláidos – trečiosios kirčiuotės; vienúolika, dvýlika… devyniólika – pirmosios kirčiuotės; dšimt, dvdešimt, trsdešimt, kturiasdešimt, peñkiasdešimt, ššiasdešimt, septýniasdešimt, aštúoniasdešimt, devýniasdešimt – nekaitomi; šitaskaip nãmasketvirtosios kirčiuotės; tkstantis – pirmosios kirčiuotės; milijõnas, bilijõnas – antrosios kirčiuotės; milijárdas – pirmosios kirčiuotės.

Kelintiniai skaitvardžiai kirčiuojami kaip paprastieji būdvardžiai: prmas, –à – kaip báltas, –à – trečiosios kirčiuotės; añtras, –à, trčias, -ià, ketvitas, –à, peñktas, –à, šštas, –à, septiñtas, –à, aštuñtas, –à, deviñtas, –à, dešitas, –àkaip mãžas, –à – ketvirtosios kirčiuotės; vienúoliktas, -a, dvýliktas, -a… devynióliktas, -a – pirmosios kirčiuotės; dvidešitas, –à… šitas, –à – ketvirtosios kirčiuotės.

Dauginiai skaitvardžiai kirčiuojami kaip paprastieji būdvardžiai: viener, venerios kaip alkan, álkanos – 3a kirčiuotės; dvej, dvjos, trej, trjos kaip maž, mãžos – ketvirtosios kirčiuotės; ketver, ktverios, penker, peñkerios, šešer, ššerios kaip artim, atimos – 3b kirčiuotės; septyner, septýnerios, aštuoner, aštúonerios, devyner, devýnerios kaip alkan, álkanos – 3a kirčiuotės.

Įvardžiuotiniai skaitvardžiai kirčiuojami kaip įvardžiuotiniai būdvardžiai: pirmàsis, –óji, antràsis, –óji… dešimtàsis, –óji kaip baltàsis, –óji arba geràsis, –óji – nepastovaus kirčio, o vienúoliktasis, -oji… devynióliktasis, -oji, tkstantasis, -oji – pastovaus kirčio.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *