Sisteminiai ir kontekstiniai sinonimai

      Sisteminiai sinonimai – žodžiai, kurie turi labai artimą arba tą pačią reikšmę be konteksto ar situacijos, pavyzdžiui, daiktavardžiai likimas ir dalia, būdvardžiai gausus ir apstus, veiksmažodžiai taupyti ir tausoti.

      Šių sinonimų vartojimo pavyzdžiai:

      Paukščio niekur jokio ne tik neišgirsi, bet ir nepamatysi. Jei tik per šlapius krūmus bebrisdamas išvysi startukę, kuri, varsnas kitas pasilėkėjus, vėl pasislepia tankiose eglaičių šakose.

      – Acha-a, ar nesakiau! riktelėjo Proškus, piktai džiūgaudamas. – Štai kas! Benkartas šitas paleido tau ugnelę, Kazimierai! Griebkit, vyrai!..   

      – Čiupk padegėją! – riktelėjo iš būrio keli girti balsai.

      Kontekstiniai sinonimai – žodžiai, kurie savo reikšmėmis labai suartėja kontekste:

      Ak brolau, šio stungio, šio nudilusio stungio,

      Aš taipo gailiuos, kad kariais verkt nesiliauju;

      Nes jis trylika metų, man dešras mėsinėjant

      Ir lašinių šmotus ant svotbų mandagiai pjaustant,

      Kaip ugnis baisi, per mėsą šokdavo kietą… (K. D.)

      Tuo tarpu parbėgo šeimyna pietų. Žvengė, juokėsi po prieangį.

      Atsiminė Janulis, kaip nuo pat Užgavėnių jiedu su Maryte pradėdavo laukti parskrendant gandro su riestainiais, kaip, keldamas prieš auštant, puldavo prie lango žiūrėti, bene pamatys lizde bestovintį ilgakojį ir bekabančius riestainius.

      Čia tavęs ieškojo, ir Šelikūnuos uostinėjo…

      Šioji žodžių mėsinėti, žvengti, ilgakojis. uostinėti reikšmė yra laikina, nepastovi – tereikia pakeisti kontekstą, ir ji dingsta. Užtat ir sakome, kad žodžiai tėra kontekstiniai sinonimai.

      Kontekstinę sinonimiką itin išplečia žodžio vartojimas perkeltine reikšme. Tačiau kontekstiniai sinonimai – tai ne vien tropai: jie dažnai esti tiesiogine reikšme vartojami žodžiai:

      Pakasė sūnus galvą ir išėjo laukan. O lauke pūtė vėjas ir dergė lietum. Pažiūrėjo vaikinas į vieną, pažiūrėjo į kitą pusę. Dangus iš visur apsiniaukęs. Tie Piliakalniai – kaip per varstą, tie Katiliai dar toliau, kaip per pusantro varsto. Šalta lauke. Sugrįžo vyras į pirkią.

      Atsisveikinęs su Keduliais, Mackevičius nuvyko aplankyti Daubaro. Ligonis naktį buvo praleidęs neramiai. Kamavo skausmai šone, karštis, troškulys. Gulėjo senis, sunkiai kvėpuodamas, užsimerkęs, įdubusiais veidais, išdžiūvusiomis lūpomis.

      Čia daiktavardžio sūnus kontekstiniai sinonimai yra vaikinas ir vyras, Daubaro ligonis ir senis.

      Kontekste visuma pakeičia dalį, giminė – rūšį ir, atvirkščiai, dalis – visumą, rūšis – giminę: Per amžius prakeikti būkite, pralieję nekaltą savo brolių kraują ir pamilę auksą labiau už savo artimą! Per amžius stovėkite dienomis suakmenėję toje pačioje vietoje, per amžius varkite naktimis, tąsydami po kalnus prakeiktąjį metalą. Skubina bobulė su pusryčiais, šiaip bjaurybės kiaulės, parbėgusios iš lauko, duris išgriaus. Nors įgriso jos bobulei, betgi ir jų gailažinoma, savas gyvulys. kaipgi jis gaiš badu…

      Kontekste sinonimais eina skirtingų kalbos dalių žodžiai: daiktavardis ir įvardis, veiksmažodis ir ištiktukas ir t. t.:

      – Bobute, duok paragaut blyno,– prašo vilkas. Senelė blinkt jam vieną blyną, tas kapt ir surijo.

      Čia veiksmažodžių numetė ir pagriebė pakaitai yra ištiktukai blinkt ir kapt, daiktavardžio vilkas – įvardžiai jis ir tas. Tai – vadinamieji loginiai sinonimai.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *