Dalyvis

      Dalyviai esti veikiamieji ir neveikiamieji.

Veikiamieji dalyviai reiškia daikto ypatybę, kylančią iš jo paties veiksmo: skaitąs, skaitantis, skaitanti, nešęs, nešusi, aukodavęs, aukodavusi, būsiąs, būsiantis, būsianti.

Neveikiamaisiais dalyviais veikėjas neįvardijamas, nes veiksmą atlieka kas nors iš šalies, kitas veikėjas: nešamas, nešama, skaitomas, skaitoma; aukotas, aukota, lydėtas, lydėta; matytas, matyta, būsimas, būsima.

Vartojame

1. Laiko aplinkybei reikšti vartojame būtojo kartinio laiko veikiamąjį dalyvį, kai jos veiksmas vyksta pirma tariniu reiškiamo veiksmo.

Perskaičiusi knygą, ilgai galvojau apie jos veikėjų likimus.

Miškakirčiai, susibūrę prie laužo ugnies, pradėjo užkandžiauti.

Išgirdęs dievą minint, pakilo nuo malūno slenksčio Baltaragis ir priėjo prie atvažiavusiųjų.

2. Dalyvio giminę sakinyje reikia derinti su daiktavardžio gimine.

Merginos žiūrėjo skaidres susidomėję (= susidomėjusios).

Buriuotojos dažnai atvažiuodavę (= atvažiuodavusios) prie marių.

3. Būtojo kartinio laiko dalyvį vartojame su prieveiksmiu užuot vietoj netaisyklingos konstrukcijos vietoj to, kad.

Vietoj to, kad paprašyti tėvą (= Užuot paprašęs tėvą), vaikas pats ėmė meistrauti.

Nevartojame

1. Veikiamoji dalyvių rūšis nevartotina nusakant daikto rūšį. Vartojama neveikiamoji rūšis.

Sprendžiantis (= Sprendžiamas) balsas.

Sprogstančioji (= Sprogstamoji) medžiaga.

Skaudanti (= Skaudama) galva.

Priklausantis (= Priklausomas) žodis.

Ligonei davė raminančių (= raminamų) vaistų.

2. Veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvis nevartotinas reikšti ypatybei tokio daikto, kuris veiksmo neatlieka pats, o yra kito veikiamas.

Atvykom prie besistatančios (= statomos) mokyklos.

Jis atliko pasiaukojantį (= pasiaukojamą) žygdarbį.

3. Neveikiamosios rūšies dalyvio nevartojame, kai reiškiamas savaiminis veiksmas, jo priežastis vidinė, ne iš pašalies.

Šiai ligai būdingi simptomai: sumažintas (= sumažėjęs) rūgštingumas, apsunkintas (= pablogėjęs) regėjimas, susiaurinti (= susiaurėję) akių vyzdžiai.

Atvežė padidintos paklausos (= labai paklausių) knygų.

Jai iš viso būdingas padidintas (= didelis) jautrumas.

4. Negalima painioti priežasties su pasekme, kai vartojame būtojo kartinio laiko dalyvius.

Tapę varžybų nugalėtojai, iškovojome kelias prizines vietas (= Iškovoję kelias prizines vietas, tapome varžybų nugalėtojai).

5. Neveikiamieji būtojo laiko dalyviai nevartojami objekto papildiniui reikšti.

Remiantis išdėstytu (= tuo, kas išdėstyta), galima daryti tokias išvadas.

Reikia mokėti perskaitytą (= tai, kas perskaityta,) konspektuoti.

6. Nevartojame dalyvio, norėdami pagrindinį ir šalutinį veiksmą labiau susieti. Geriau tinka pusdalyvis, nes veiksmas vyksta vienu metu.

Daug dirbęs (= dirbdamas), mažai laiko skyrė poilsiui.

Daugelį metų dirbęs (= dirbdamas) įstaigose, mažai laiko tegalėjo skirti poetinei kūrybai.

7. Įvardžiuotiniai dalyviai nevartotini paprastai daikto ypatybei reikšti.

 Visur šūkiai, raginantieji (= raginantys) globoti gamtą.

8. Rašydami moteriškosios giminės būtojo kartinio laiko dalyvio galūnės -usi netrumpinkime (-us), nes tada ji tampa tokia pat, kaip ir būtojo kartinio laiko padalyvio formantas.

Parėjus (= Parėjusi) namo, ji brolį jau rado grįžusį.

Perskaičius (= Perskaičiusi) kelis knygos skyrius, Agnė išsirašė vaizdingus posakius.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *