Vardininkas

      Vartojame

1. Vardininko linksniu reiškiamas veikėjas (veiksnys), būvis (vardinė sudurtinio tarinio dalis), daikto vardas (priedėlis), atstumas ir laikas.

Žemai pakalnėje tyvuliavo skaidrus Udruvės ežeras…

Tai buvo viso Paudruvės kaimo pati smagiausia mergina.

Patiko B. Pūkelevičiūtės romanas ,,Aštuoni lapai“.

D. Urnevičiūtės drama „Tyluva-2 km“ (kilometrai).

Jau metai čia gyvenu.

2. Kai sudurtinio tarinio vardine dalimi – daiktavardžiu pasakoma nuolatinė daikto būsena, o ne jos pasikeitimas, vartojame vardininko linksnį.

Vilkas yra žvėris.

Pastebėjau, kad tu esi pesimistė.

O, jūs esate tikri gudruoliai!

3. Vardininku pasakome žinomų daiktų visumą. Jeigu ji nežinoma, vartojame dalies kilmininką.

Atvyko svečiai (laukti ir visi).

Atvyko svečių (nelauktai, netikėtai, arba tik dalis kviestųjų, lauktųjų).

4. Sudurtinio tarinio vardinė dalis, išreikšta būdvardžiu, kelintiniu skaitvardžiu, įvardžiu ar dalyviu, derinama su vardininko linksniu reiškiamu veiksniu. Jeigu veiksnys išreikštas vardininku, tai ir tarinio vardinė dalis turi būti vardininkas. Tai vadinamasis dvejybinis vardininkas.

Gatvėje tu, sūnau, būk atidesnis.

Konkurse mes likome tretieji.

Sūnus pasidarė kitoks.

„Žalgirio“ vidurio puolėjas tapo nesulaikomas.

Nevartojame

1. Nevartokime vardininko neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti, ypač tada, kai toks vardininkas eina su veiksmažodžiais būti, pasitaikyti, atrasti, susidaryti, atsitikti, įvykti, pasiekti, daugėti, mažėti, rasti.

Panašūs netikslumai (= Panašių netikslumų) yra ir kituose pavyzdžiuose.

Ar yra sąsiuviniai (= sąsiuvinių) viena linija?

Šiame darbe pasitaiko trūkumai (= trūkumų).

Atsirado trukdymai (= trukdymų).

Dėl to susidaro trukdymai (= trukdymų).

Jam atsitiko visokiausios bėdos (= visokiausių bėdų).

Gamyboje įvyko žymūs pakitimai (= žymių pakitimų).

Čia pasiekiami geri rezultatai (= pasiekiama gerų rezultatų).

Šios ligos (= Šių ligų) padaugėjo.

Jie rūpinasi, kad mažėtų nelaimingi atsitikimai (= nelaimingų atsitikimų).

Kasinėjant rasti turtingi kapai (= rasta turtingų kapų). Plg.: Šie kapai pagaliau buvo surasti.

2.Nevartotinas vardininkas kreipiniui reikšti.

Mokytojas (= Mokytojau), ar galima paklausti?

Ponas vedėjas (= Pone vedėjau), noriu kreiptis į Jus.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *