Prieveiksmis

      Vartojame

1. Kiekio perviršis lietuvių kalboje nusakomas konstrukcija, kurią sudaro aukštesniojo laipsnio prieveiksmis daugiau su dalelytėmis kaip, nei, negu ir skaitvardžiu arba prielinksnis per su skaitvardžiu.

Sugaišo daugiau kaip (nei, negu) dešimt dienų.

Parašė per šimtą (šimtą su viršum) knygų.

2. Perviršiui nusakyti netinka aukštesniojo laipsnio prieveiksmis su skaitvardžiu be dalelyčių kaip, nei, negu.

Kainuoja ne daugiau penkių litų (= kaip penkis litus).

Atėjo ne mažiau dešimties (= kaip dešimt) poezijos mėgėjų.

3. Sumavimui žymėti vartojame prieveiksmį iš viso, o ne viso.

Už darbą sumokėjau viso (= iš viso) dvidešimt litų.

Taigi viso (= iš viso) turite mokėti šimtų litų.

4. Būdo prieveiksmį su mielu noru turime vartoti su prielinksniu su.

Perskaitysiu šią knygą mielu noru (= su mielu noru).

Mielu noru (= Su mielu noru, mielai, noriai) ateičiau, bet būsiu išvykusi.

Nevartojame

1. Nevartokime samplaikinių vietos, laiko, būdo, priežasties prieveiksmių, turinčių pirmąjį dėmenį kaž-, su neapibrėžiamosios reikšmės dalelyte tai.

Kažkur tai (= Kažkur) sugriaudė perkūnija.

Kažkada tai (= Kadaise) kaimas buvo kitoks.

Vakaras kažkaip tai (= kažkaip) negerai užsibaigė.

Jo kažkodėl tai (= kažkodėl) vis dar nėra.

2. Nevartotini būdo prieveiksmiai, padaryti iš būdvardžių su priesaga -inis ir turinčių vienaskaitos vardininko galūnę -is, o daugiskaitos naudininko -ams.

Mokiniai šimtaprocentiniai (= Visi mokiniai) dalyvavo išvykoje.

Jie beprasmiai (= be prasmės, beprasmiškai) žuvo.

3. Prieveiksmių kur, kada, kaip nevartokime su dalelyte tai.

Man pasirodė, kad ją esu kur tai (= kažkur, kažin kur) matęs.

Jis paslydo ir kaip tai (= kažkaip) susitrenkė į ledą alkūnę.

Kiek tai (= Kiek) pabėgėję, pamatėme pakrantėje valtį.

4. Prieveiksmiai senai, nesenai nevartotini reikšme seniai, prieš daug laiko, neseniai.

Senai (= Seniai) jis buvo matęs namiškius.

Nesenai (= Neseniai) aplankiau klasės draugų.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *