Įvardžiuotinė forma

      Įvardžiuotiniai gali būti būdvardžiai, kelintiniai skaitvardžiai, įvardžiai ir dalyviai, jeigu jie reiškia kintamąją ypatybę.

Vartojame

1. Įvardžiuotinė forma vartojama, norint išskirti žinomą daiktą iš kitų daiktų, pabrėžiant kokią nors į akis krentančią ypatybę.

Paduok man aplenktąją knygą.

Visiem patiko naujoji mokytoja.

Ieškok didžiojoje spintoje.

Pirmoji atbėgo į finišą Vilma.

2. Įvardžiuotines formas vartojame, žymėdami rūšinę daikto ypatybę arba terminą (žodį arba žodžių junginį, tiksliai pažymintį tam tikrą mokslo, technikos, meno ar kitokią sąvoką).

baltieji dobiliukai, rašomoji mašinėlė, spalvotieji metalai, taupomasis bankas;

ilgieji ir trumpieji balsiai, mišrieji dvigarsiai, lyginamoji kalbotyra, vaizdingieji žodžiai, posakiai, vaizdingieji veiksmažodžiai.

3. Įvardžiuotinę formą vartojame, pabrėždami, sustiprindami būdingą daikto ypatybę.

Toli, toli, pas jūres baltąsias, buvo didi kova.

Kas savo tėvus myli, tasai myli ir tėvynę, brangiąją Lietuvą.

Mieloji Mamyte, skubu tau pranešti…

Nevartojame

1. Paprastųjų neįvardžiuotinių formų nevartokime, kai reikia skirti vieną daiktą iš kitų vienarūšių daiktų, reikšti rūšinę daikto ypatybę, pabrėžti, sustiprinti būdingą daikto ypatybę.

Svečiams buvo skirtas didelis (= didysis) buto kambarys.

Dirbo trumpų (= trumpųjų) bangų siųstuvas.

Verkė raudojo sena (= senoji) močiutė.

Moteriška, vyriška (= moteriškoji, vyriškoji) giminė, ilgi (= ilgieji) balsiai.

Pirma (= Pirmoji) linksniuotė, trečia (= trečioji) kirčiuotė, antra (= antroji) asmenuotė.

2. Nevartokime įvardžiuotinių skaitvardžių paprastai daikto ypatybei reikšti.

Ši knyga į lietuvių kalbą išversta pirmąjį (= pirmą) kartą.

3. Nevartokime sudurtinių įvardžiuotinių skaitvardžių ištisam metų dešimtmečiui nusakyti.

Trisdešimtieji (= ketvirtas dešimtmetis) buvo kūrybingiausi (= kūrybingiausias) rašytojo gyvenime.

4. Nedarome įvardžiuotinių formų iš III linksniuotės būdvardžių su priesaga -inis, -ė: apatinysis, viršutinysis (= apatinis, viršutinis) aukštas, vidurinioji (= vidurinė) mokykla, Vidurinieji (= Viduriniai) Rytai.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *