Būtiniausi lietuvių tarties reikalavimai

  Klaidos                                                      Galimi klaidų taisymai

Skirti trumpuosius balsius nuo ilgųjų ir kirčiuotuose, ir nekirčiuotuose skiemenyse:

 

a ir ā

pvz.: ràstų – rą̃stų, tà – tą̃; rastù – rąstù, dúona – dúoną

e ir ē

pvz.: nèšti – nẽša; tesiù – tęsiù, sáule – sáulę

e ir ė

pvz.: vèsti – vė́sti, èstų – ė́stų; režìmas – rėž̀imas

i ir y

pvz.: trìs – trỹs, kurì – kurį̃; šilù – šylù, stóti – stõtį

u ir ū

pvz.: siùsti – sių̃sti, namù – namų̃; rudà – rūdà, kéltu – kéltų

o ir ō

pvz.: sòdą – sõdą; jonù (jònas) – Jonù (Jõnas)

 

Pastaba. Ypač nepriimtina ilginti trumpuosius kirčiuotus balsius žodžio gale.

Skirti balsius e, ė, o nuo sutaptinių dvibalsių ie, uo kirčiuotuose ir nekirčiuotuose skiemenyse

pvz.: sẽną – síeną, rė̃kti – riẽkti, ódą – úodą; senẽlė – sienẽlė, rėkìmas riekìmas, kopìmas – kuopìmas

Skirti dvibalsių ir mišriųjų dvigarsių tvirtapradę priegaidę nuo tvirtagalės:

 

ái ir aĩ,

pvz.: táiko – laĩko, tái – taĩ

áu ir aũ,

pvz.: tráukia – šaũkia, láuk – laũk

éi ir eĩ,

pvz.: léisti – keĩsti

ùi ir uĩ,

pvz.: ùiti – puĩkti

ál ir al̃,

pvz.: káltas – kal̃tas

ám ir am̃,

pvz.: sámtis – kam̃štis

án ir añ,

pvz.: kánda – rañda

ár ir ar̃,

pvz.: tárpas – var̃pas

él ir el̃,

pvz.: kélti – tel̃kti

ém ir em̃,

pvz.: pémpė – tem̃pė

én ir eñ,

pvz.: sénti – keñtė

ér ir er̃,

pvz.: vérti – ver̃sti

̀il ir il̃,

pvz.: pìlti – til̃pti

ìm ir im̃,

pvz.: kìmti – im̃ti

ìn ir iñ,

pvz.: pìnti – riñkti

ìr ir ir̃,

pvz.: vìrti – vir̃sti

ùl ir ul̃,

pvz.: kùlti – gul̃ti

ùm ir um̃,

pvz.: stùmti – kum̃pti

ùn ir uñ,

pvz.: siùndė – siuñtė

ùr ir ur̃,

pvz.: kùrti – skur̃sti

 

Pastaba. Pageidautina skirti ilgųjų balsių ir sutaptinių dvibalsių ie, uo priegaides.

Laikytis kietųjų ir minkštųjų priebalsių tarimo taisyklių:

 

Tarti minkštuosius priebalsius prieš priešakinius balsius skoliniuose (kaip lietuviškuose žodžiuose):

 

prieš e

pvz.: dèmonas, nègras, procèsas

prieš ė

pvz.: licė̃jus, panacė́ja, kupė̃

prieš i, y

pvz.: kumýsas, šašlýkas, situãcija

Tarti minkštąjį priebalsį l prieš minkštuosius priebalsius (net jei tarp jų įsiterpia k ar g)

pvz.: buhálteris, Báltija, fìlme; al̃ksnis, smùlkmena, álgebra

Tarti kietuosius priebalsius prieš kietuosius priebalsius

pvz.: balkònas, albùmas, fìlmas, kultūrà

 

 

 

 

Pastaba. Šis reikalavimas gali būti netaikomas labai specialiems tam tikrų sričių terminams (pvz.: álfa, áltas, vòltas), kitų kalbų citatoms (pvz.: salto mortale), kai kuriems iš tradicijos tariamiems žodžiams (pvz.: pòlka, válsas).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *