Balsių u, i ir ū, y rašyba žodžių šaknyse

u, i

ū, y

Taisyklė

Pavyzdžiai

Taisyklė

Pavyzdžiai

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurių bendraties kamienas baigiasi y, ū, būsimojo laiko III asmenyje turi u, i.

Gyti – gis, lyti – lis, ryti, – ris, pūti – pus, džiūti – džius, griūti – grius ir kt.

Dviskiemenių veiksmažodžių bendraties kamienas niekada nesibaigia i, u – gali būti tik y, ū.

Gyti, ryti, vyti, žūti, siūti, kliūti, pūti, srūti ir kt.

Įsidėmėti!

Vyti – vys, siūti – siūs

Būsimojo laiko vienaskaitos ir daugiskaitos I ir II asmuo visada išlaiko bendraties kamieno balsę.

Gyti – gysiu, gysi, gysime, gysite

Visų veiksmažodžių, turinčių šaknyje i, u, būsimojo laiko III asmuo išlaiko bendraties balsę.

Siusti – sius, risti – ris, skusti – skus

Visų veiksmažodžių, turinčių šaknyje y, ū, būsimojo laiko III asmuo išlaiko bendraties balsę.

Dygti – dygs,

nykti – nyks,

grūsti – grūs,

pūsti – pūs,

rašyti – rašys

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurių esamojo laiko kamienas turi ilgąsias balses, nes prieš s, š, z, ž, l, r, j, v yra išnykęs intarpas n, būtojo kartinio laiko kamiene turi trumpąsias i, u.

Drisko, driksti

Pruso, prusti

Pliuško, pliukšti

Tiško, tikšti

Rizgo, rigzti

Dužo, dužti

Gižo, gižti

Žilo, žilti

Bjuro, bjurti

Sviro, svirti

Gijo, gyti

Žuvo, žūti

Dviskiemenių veiksmažodžių esamojo laiko kamienas turi balses y, ū, kai prieš s, š, z, ž, l, r, j, v yra išnykęs intarpas n.

Dryska

Prūsta

Pliūška

Tyška

Ryzga

Dūžta

Gyžta

Žyla

Bjūra

Svyra

Gyja

Žūva

Dviskiemenių veiksmažodžių, kurių bendraties kamienas baigiasi il, in, ir, ul, um, ur, o esamajame laike nėra –st-, esamojo laiko kamiene turi i, u.

Pilti – pila, minti – mina, skirti – skiria, kulti – kulia, dumti – dumia, burti – buria

Dviskiemenių veiksmažodžių būtojo kartinio laiko kamienas turi balses y, ū, kai bendraties kamienas baigiasi il, in, ir, ul, um, ur, o esamajame laike nėra –st-.

Pilti – pylė,

minti – mynė,

skirti – skyrė,

kulti – kūlė,

dumti – dūmė,

burti – būrė

Įsidėmėti!

Gulti – gulė

Dviskiemenių veiksmažodžių turinčių būtajame kartiniame laike galūnę –o, šaknis turės trumpąsias i, u.

Lijo, gijo, puvo, griuvo, siuvo

Dviskiemenių veiksmažodžių, turinčių būtajame kartiniame laike galūnę –o, esamasis laikas turės ilgąsias y, ū.

Lyja (lijo), gyja (gijo), pūva (puvo), griūva (griuvo)

Įsidėmėti!

Siuva (siuvo)

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurie turi būtajame kartiniame laike galūnę –ė, esamajame laike turės trumpąsias i, u.

Skiria (skyrė), pina (pynė), kuria (kūrė), dumia (dūmė)

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurie būtajame kartiniame laike turi galūnę –ė, šaknyje turės y, ū.

Skyrė, pynė, kūrė, dūmė

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *