Nevartotinos naujosios svetimybės

Klaidos                              Galimi klaidų taisymai

armrestlingas = sport. rañkos lenkìmas
autodetailingas = automobìlių puošýba, automobìlių apdailà
barteris = ekon. natū̃riniai (prẽkių) mainaĩ
barterinis: barteriniai mainai = ekon. natū̃riniai (prẽkių) mainaĩ
bereitorius = prajodinė̃tojas
biznesmenas = ver̃slininkas
bodis = glaustinùkė, glaustìnis
bukeris = (manekènių ir pan.) ãgentas, angažúotojas
burgeris = suvožtìnis
čyzburgeris = sūraĩnis, sū̃rio suvožtìnis
fišburgeris = žuvaĩnis, žuviẽs suvožtìnis
hamburgeris = mėsaĩnis, mėsõs suvožtìnis
čipsai = (bùlvių) traškùčiai
dartas, dartsas = 1. smigìnis, smìgis (žaidimas); 2. smigė̃, strėlýtė (smiginiui žaisti)
daidžestas = (periòdikos) apžvalgà; sántraukos
e-mailas, imeilas = elektròninis pãštas
hepiendas = laimìnga pabaigà
holbolas = trijùlių krepšìnis
hororas = 1. siaũbo fìlmas; 2. siaũbas
hospisas = slaugõs namaĩ (nedidelė ligoninė nepagydomai sergantiems žmonėms)
hostelis = nakvýnės namaĩ
hotdogas = dešraĩnis
hotelis = viẽšbutis
imidžas = į́vaizdis; perk. r. var̃das, véidas (kartais  ìšvaizda)
imobilaizeris = imobilizãtorius, fiksãtorius; (vaĩro) į́tvaras
impičmentas = (valstýbės) apkaltà
kileris = (sam̃domas) žudìkas
kornfleiksai = (kukurū̃zų) drìbsniai
krosvordas = kryžiãžodis
leginsai = tam̃prės, tìmpės
leiblas, leiblis = 1. etikètė; 2. emblemà; 3. (fìrmos) žénklas
miusliai = drìbsniai (su priẽdais); javaĩniai
ofisas = į́staiga (kartais bū́stinė, biùras, kontorà, rãštinė)
organaizeris = 1. užrašìnė (paprastà, elektròninė); 2. (kanceliãrinių reikmenų̃) dėklė̃
pabas = alìnė, alùdė; smùklė
pampersai = saũskelnės
parkingas = (automobìlių) aikštẽlė
peintbolas = dažãsvydis
pleiofai = atkriñtamosios rungtýnės (varžýbos)
ploteris = braižýtuvas
polismenas = polìcininkas
popkornai = (kukurū̃zų) spragė̃siai
posteris = afišà; plakãtas
presa = spaudà
presatašė = dipl. spaudõs atašė̃; spaudõs atstõvas
prescentras = spaudõs ceñtras
preskonferencija = spaudõs konfereñcija
puzlis, pūzlė = 1. dė́stas, dėliõnė, dėstìnis (žaidimas);  galvósūkis; 2. kibùčiai (žaidimo dalys)
rolikai, rolskeitai = riedùčiai
referis = sport. (vyresnỹsis) teisė́jas
rentingas = (trumpalaĩkė) núoma
serfingas = bañglentė
skeitbordas, skeitas = riẽdlentė
skeiteris = 1. riedùtininkas; 2. riẽdlentininkas
skinhedas, skinas = skustagal̃vis
skryningas = 1. atrankà, rūšiãvimas; 2. med. patìkrinimas
snekas = ùžkandis, užkandùkas
sponsorius, -ė = 1. rėmė́jas, -a; 2. mecenãtas, -ė
sponsorystė = 1. paramà, rėmìmas; 2. mecenãvimas
steikas = (amerikiẽtiškas) kepsnỹs, dìdkepsnis
steipleris = segìklis
stimeris = 1. šutintùvas; 2. gãro mašinà; 3. chem. gãrinimo aparãtas (garintùvas)
šeikeris = (kokteĩlių) plaktùvė
šopas = parduotùvė, kráutuvė
šorttrekas = sport. trumpàsis tãkas
šrederis = (dokumeñtų) naikìklis
taimeris = laĩkmatis
tyneidžeris, -ė = paauglỹs, -ė̃
vykendas = saváitgalis

vindserfingas

= sport. 1. bùrlentė; 2. bùrlenčių spòrtas

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *