Oficialusis dalykinis stilius

      Oficialusis dalykinis stilius apima įvairiose įstaigose vartojamą kalbą: protokolus, potvarkius, ataskaitas, sprendimus, tarnybinius laiškus ir kt. Šiam stiliui būdinga frazės nuasmeninimas, „automatizavimas“, jos „sausumas“. Individualūs autoriaus stilistiniai polinkiai beveik neiškyla aikštėn. Čia paprastai tenkinamės apstabarėjusiomis formulėmis, darančiomis kalba visiškai schemišką, šablonišką. Tačiau šablonai ir štampai tarnybiniuose raštuose vaidina teigiamą vaidmenį – padeda greičiau suvokti sakinio turinį.

Kanceliarinio stiliaus ypatybė – oficialumas, standartiškumas, tikslumas:

Informuojame, kad jūsų paraiška buvo svarstyta Komisijos posėdyje. Komisijos narių nuomone, sumanytas darbas yra aktualus ir remtinas. Prašom iki š. m. gruodžio 10 d. pateikti autorių sąrašą ir smulkų darbo planą.

Daugelyje šio stiliaus sričių kalba esti perdėm ,,darbinė“, be vaizdų, emocijų, stiliaus puošmenų. Jai būdinga:

a) gausi profesinė leksika bei terminija;

b) knyginį atspalvį turinčios sustabarėjusios frazės bei sintaksinės konstrukcijos (pvz.: vadovaudamasis įstatymu…, pagal įstatymą (ne sutinkamai su)…, sutartis surašoma (ar sudaroma) dviem egzemplioriais (ne dviejuose egzemplioriuose)…, priimtas išimties tvarka… ir kt.);

c) pusdalyvinės konstrukcijos (pvz.: remdamasis tuo…, atsižvelgdamas į…, atsakydami į laišką… ir kt.);

d) įvairios santrumpos bei sutrumpinimai ir t. t.

Čia linkstama vartoti neveikiamąją rūšį ir beasmenius sakinius:

Siūloma tokia darbų tvarka…;

Čia nerūkoma…

Kadangi kalba dažniausiai yra konstatuojamojo pobūdžio, tai klausiamieji ir šaukiamieji sakiniai labai reti, o daug kur išvis neįmanomi, juo labiau – retoriniai klausimai ir retoriniai sušukimai.

Dalykiniuose raštuose turinys dažnai esti perteikiamas papunkčiui, naudojantis schemomis, grafikais.

Ypatinga šio stiliaus atmaina yra laikraščių informacijos. Joms būdingas apimties platumas – kalbama apie įvairiausias žmogaus veiklos sritis.

Šiame stiliuje žodžiai vartojami dalykinėmis reikšmėmis, linkstama į ilgesnius sakinius ar net išplėstinius periodus, dažni specialūs terminai, jungtukai, jungiamieji žodžiai.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *