Šalutiniai pažyminio sakiniai

     Šalutiniai pažyminio sakiniai atsako į klausimą koks? kokia? kuris? Prie pagrindinio sakinio jie dažniausiai jungiami įvardžiu kuris, taip pat kitais jungiamaisiais žodžiais – koks, kada, kur.

     Šalutiniai pažyminio sakiniai apibūdina pagrindinio dėmens sakinio dalis, išreikštas daiktavardžiu:

     Šuo, kuris daug loja, nekanda.

     Koks šuo? – kuris daug loja.

     Šulinio svirtis panėšėjo į iškeltų ranką, kuri kažkam rodė kelią.

     Kokią ranką? – kuri kažkam rodė kelią.

     Ateis diena, kada mūsų žodis ir darbas, sveikata ir gyvybė bus reikalingi savo žmonėms.

     Kokia diena? – kada mūsų žodis ir darbas, sveikata ir gyvybė bus reikalingi savo žmonėms.

     Ne, neatminė Juza tokios vasaros, kokia atsivėrė šiais metais.

     Kokios vasaros? – kokia atsivėrė šiais metais.

     Mes esame tie patys varniukai, kur tu išgelbėjai nuo bado.

     Kokie varniukai? – kur tu išgelbėjai nuo bado.

     Vietoj kai kurių šalutinių pažyminio sakinių, prireikus glausčiau pasakyti tą pačią mintį, galima vartoti išplėstinius būdvardinius ir dalyvinius pažyminius, einančius po pažymimojo žodžio. Šie pažyminiai yra šalutinių pažyminio sakinių sinonimai.

Sakiniai su šalutiniais pažyminio sakiniais

Sakiniai su išplėstiniais būdvardiniais ir dalyviniais pažyminiais

Mes pasukame keliuku, kuris vingiuoja per pušyną.

 

Mes pasukame keliuku, vingiuojančiu per pušyną.

 

 

 

Žmogus, neturintis ko pasakyti, visada vaizduoja išmintingai tylintį.

 

Tų giedrą nuotaiką, lydėjusią mane rytą, iš-sklaidė dienos nesėkmės ir rūpesčiai.

 

Prie salos stovėjo valtis, iš tolo panaši į nuodėgulį.

Žmogus, kuris neturi ko pasakyti, visada vaizduoja išmintingai tylintį.

 

Tą giedrų nuotaiką, kuri lydėjo mane rytą, išsklaidė dienos nesėkmės ir rūpesčiai.

 Prie salos stovėjo valtis, kuri iš tolo buvo panaši į nuodėgulį.

     Šalutiniai pažyminio sakiniai, jungiami įvardžiu kuris, visada eina po pažymimojo žodžio:

     Adomonis įsiklausė į tylą, kurią trikdė įkyrus šaldytuvo dūzgimas virtuvėje.

     Žmogus, kuris nemyli savo žemės, nedaug vertas.

     Jei tokį šalutinį sakinį nuo pažymimojo žodžio skiria kitos sakinio dalys, sudėtinis prijungiamasis sakinys gali pasidaryti dviprasmis.

      Plg.: Karosiuką atidavėme Rainiui, kurį sugavome tvenkinyje. Turi būti: Karosiuką, kurį sugavome tvenkinyje, atidavėme Rainiui.

     Kaip rodo pateiktieji pavyzdžiai, šalutiniai pažyminio sakiniai gali būti įsiterpę į pagrindinį sakinį arba eiti po jo.

     Pastaba. Su šalutiniais pažyminio sakiniais nederėtų painioti šalutinių tarinio sakinių. Nors ir vieni, ir kiti atsako į klausimą koks? kokia?, tačiau šalutiniai pažyminio sakiniai apibūdina daiktavardžiu išreikštas įvairias sakinio dalis (veiksnį, papildinį, aplinkybes), o šalutiniai tarinio sakiniai atskleidžia pagrindinio sakinio tarinio vardinės dalies turinį. Ta vardinė dalis reiškiama arba vienu įvardžiu toks, tokia, arba drauge su būdvardžiu (toks drąsus, tokia plati…). Be to, šalutiniai pažyminio ir šalutiniai tarinio sakiniai prie pagrindinių sakinio dalių jungiami skirtingais jungiamaisiais žodžiais: šalutiniai pažyminio sakiniai dažniausiai įvardžiu kuris, kuri, o šalutiniai tarinio sakiniai – jungtukais kad, jog, įvardžiu koks, kokia, turinčiais atliepiamuosius žodžius toks, tokia.

Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai su šalutiniais tarinio sakiniais 

Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai su šalutiniais pažyminio sakiniais

Durys buvo tokios, jog pro jas reikėjo eiti pasilenkus.

Kokios tokios? — jog pro jas reikėjo eiti pasilenkus.

 

Kačiukas buvo toks mažas, kad net vaikščioti nemokėjo.

Koks mažas? — kad net vaikščioti nemokėjo.

 

Kokia obelis, tokie ir obuoliai.

Kokie tokie? — kokia obelis.

Prie durų, kurios vedė į virtuvę, stovėjo kopėčios.

Prie kokių durų? — kurios vedė į virtuvę.

 

 

Šalia sodybos auga sena šakota liepa, kurios viršūnėje peri gandrai.

Kokia liepa? — kurios viršūnėje peri gandrai.

 

Aš pakėliau nuotrauką, iš kurios žvelgė kareivio veidas.

Kokią nuotrauką? — iš kurios žvelgė kareivio veidas.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *