Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai

      Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai parodo pagrindinio sakinio veiksmo vietą arba kryptį, patikslina tame sakinyje esančią nekonkrečią vietos aplinkybę. Jie atsako į klausimus kur? iš kur? pro kur? Prie pagrindinio sakinio vietos aplinkybės sakiniai prijungiami santykiniu prieveiksmiu kur, o šnekamojoje kalboje, tautosakoje ir grožinėje literatūroje ir suprieveiksmėjusia įvardžio forma kame. Atliepiamuoju žodžiu pagrindiniame sakinyje dažniausiai eina prieveiksmis ten; kiti atliepiamieji žodžiai – čia, visur – pasitaiko rečiau. Tiek prijungiamasis žodis (kur), tiek atliepiamieji žodžiai gali būti vartojami su prielinksniais iš, nuo, per, pro (iš kur, nuo kur, pro kur…, iš ten, nuo ten, pro ten, iš čia).

Vietos aplinkybės sakiniai, kurie atstoja pagrindiniame sakinyje neišreikštą vietos aplinkybę, vartojami palyginti nedažnai: Kur sėtos ropės, ridikai dygsta. Kur tik žiūriu, vis gražu: žalia, liekna, gryna! (A. Bar). Kur kraujas tiško, rožė žydėjo (J. Jabl).

Kalboje pasitaiko daug dažniau sakinių, kuriuose šalutinis vietos aplinkybės sakinys plačiau aiškina, padaro konkretesnį pagrindiniame sakinyje esantį atliepiamąjį žodį. Tokie sakiniai dažniau eina prieš pagrindinį sakinį: Kur vienybė, ten galybė. Kur dūmai, ten ir ugnis. Kur jūs – ten ir mes (G. Isok). Kur namuose vaidai, ten bitėms ne vieta (J. Bil). Kur medį kerta, ten ir skiedros lekia. Kur tik žvelgė, visur matė pėdas (J. Balt). Kur eisi, visur save rasi. Kame šuo loja, ten ir laka (J. Jabl). Kame kirvis, ten ir kotas. Kame gyvensi, ten ir gulėsi (M. Val). Iš kur vėjas, iš ten ir lietus.

Po pagrindinio sakinio, kuris paprastai baigiasi atliepiamuoju žodžiu, vietos aplinkybės šalutiniai sakiniai eina daug rečiau: Ūžė braškėjo medžiai nuo vėjo ten, kur lietuviai gyveno (A. Bar). Šalutinis vietos aplinkybės sakinys gali būti ir nutolęs nuo atliepiamojo žodžio: Čia gerai, kur mūsų nėra (M. Val).

Šiaip jau šalutinis vietos aplinkybės sakinys eina tuoj po atliepiamojo žodžio ir tais atvejais, kai jis įsiterpia į pagrindinį sakinį: Ten, kur gyveno Stepukas, kieme augo viena eglė (G. Isok). Ten, kur tamsu, ir man niekas netrukdė sugrįžti į save (J. Mik).

Šalutinis vietos aplinkybės sakinys gali plačiau aiškinti bei tikslinti ir kuriuo nors kitu žodžiu pagrindiniame sakinyje išreikštą vietos aplinkybę – vietos prieveiksmiais arti, toli, artyn, tolyn, žemyn, daiktavardžio vietininku ar prielinksninėmis konstrukcijomis: Gryčios kampe, kur anksčiau stovėjo vienintelis padoresnis baldas – kukli Rimšos darbo indauja – dabar puikavosi naujas ąžuolinis bufetas (J. Avyž). Netoli nuo to daikto, kur baigėsi laiptai, buvo didelis balkonas į kiemą (J. Balč).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *