Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai

     Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai atsako į klausimą kur? Prie pagrindinio sakinio šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai jungiami prieveiksmiu kur, kuris gali turėti atliepiamąjį žodį ten.

     Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai:

     a) rodo pagrindinio sakinio veiksmo vietą:

     Kur baigiasi sodas, plyti dobilų laukas.

     Kur plyti? – kur baigiasi sodas.

     Eisiu, kur akys veda.

     Kur eisiu? – kur akys veda.

     Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai.

     b) patikslina, sukonkretina pagrindinio sakinio vietos aplinkybę, išreikštą prieveiksmiu arba daiktavardžiu:

     Ten, kur baigiasi miškas, prasideda ganyklos.

     Kur ten? – kur baigiasi miškas.

     Kur nespindi saulė, ten niekas neauga.

     Kur ten? – kur nespindi saulė.

     Kaimo gale, kur kelias pasuka į netoliese dunksantį mišką, išsišakodamas į trejetą mažai pravažinėtų šunkelių, karininkas sustabdė būrį.

     Kur kaimo gale? – kur kelias pasuka į netoliese dunksantį mišką, išsišakodamas į trejetą mažai pravažinėtų šunkelių.

     Pastaba. Ne visi šalutiniai sakiniai su jungiamuoju žodžiu kur yra šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai. Šiuo jungiamuoju žodžiu gali būti jungiami šalutiniai pažyminio, veiksnio ir papildinio sakiniai.

     Klampodamas po raistų, užeini tokių vietų, kur, rodos, toliau nė žingsnio nebenužengsi.

     Kokių tokių? – kur, rodos, toliau nė žingsnio nebenužengsi.

     Parūpo voverytėms, kur senoji neša riešutus.

     Kas parūpo? – kur senoji neša riešutus.

     Malūnininkas žinojo, kur upę tvenkti, ir mūsų nesiklausė, raštininke.

     Ką žinojo? – kur upę tvenkti.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *