Šalutiniai būdo ir kiekybės aplinkybės sakiniai

     Šalutiniai būdo aplinkybės sakiniai atsako į klausimą kaip? Jie prie pagrindinio sakinio jungiami jungtukais jog, kad, kaip, lyg, tarsi, tartum.

     Šalutiniai būdo aplinkybės sakiniai:

     a) aiškiau ir konkrečiau nusako pagrindinio sakinio būdo aplinkybę, išreikštą prieveiksmiu taip arba prieveiksminiu žodžių junginiu (taip tirštai, taip įdomiai…):

     Turkai iš džiaugsmo taip šokinėjo, jog šlepetės šlepetės lėkė jiems per galvas.

     Kaip taip? – jog šlepetės lėkė jiems per galvas.

     Klasė taip nutyla, kad girdžiu Stasiaus žingsnius.

     Kaip taip? – kad girdžiu Stasiaus žingsnius.

     Snigo taip tirštai, jog vos už kelių žingsnių buvo matyti.

     Kaip tirštai? – jog vos už kelių žingsnių buvo matyti.

     Tokie šalutiniai būdo aplinkybės sakiniai visada eina po pagrindinio sakinio ir yra jungiami jungtukais kad arba jog.

     b) žymi kokybiškai lyginamus veiksmus ar reiškinius:

     Katrė verkė, kaip lietus lijo.

     Kaip verkė? – kaip lietus lijo.

     Kaip vienas griežia, taip kitas šoka.

     Kaip šoka? – kaip vienas griežia.

     Kaip pasiklosi, taip išmiegosi.

     Rokas nedrąsiai nuspaudė durų rankeną, tarsi eitų į svetimus namus.

     Pastaba. Nuo šalutinių būdo aplinkybės sakinių reikia skirti lyginamuosius posakius. Jie neturi tarinio, o jų pagrindinis žodis dažniausiai reiškiamas daiktavardžiu, rečiau – būdvardžiu, prieveiksmiu, dalyviu. Lyginamieji posakiai skyrybos ženklais neskiriami:

     Kazimieras Jotautas stovėjo baltas kaip drobė.

     Tu čia būk kaip namie…

     Susirinkimas truko ilgiau negu valandą.

     Šalutiniai kiekybės aplinkybės sakiniai atsako klausimą kiek? Jie prie pagrindimo sakinio jungiami jungtukais kad, jog, juo… juo, juo… tuo, prieveiksmiu kiek.

     Šalutiniai kiekybės aplinkybės sakiniai:

     a) aiškiau ir konkrečiau nusako pagrindinio sakinio kiekybės aplinkybę, išreikštą prieveiksmiu tiek arba prieveiksminiu žodžių junginiu (tiek daug, tiek mažai…):

     Antaniukas su broliu pakalbėdavo tiek, kiek reikalauja mandagumas.

     Kiek tiek? – kiek reikalauja mandagumas.

     Grybų radome tiek daug, kad nebeturėjome kur jų dėti.

     b) žymi kiekybiškai lyginamus veiksmus ir reiškinius:

     Kiek padėsi, tiek ir rasi.

     Juo vilkas senyn, juo dantys aštryn.

     Šalutiniai būdo aplinkybės sakinių jungtukai pagrindiniame sakinyje paprastai turi atliepiamąjį žodį taip, šalutinių kiekybės sakinių – tiek.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *