Šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai

      Šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai atsako į pagrindinio sakinio tarinio klausimus kodėl? dėl ko? Prie pagrindinio sakinio jie jungiami priežasties jungtukais nes, kadangi. Vartojami čia ir kiti prijungiamieji žodžiai: jungtukas kad, santykiniai prieveiksmiai ko, kam, kilę iš įvardžių. Pagrindiniame sakinyje gali būti atliepiamieji žodžiai todėl, dėl to, už tai.

1. Iš visų prijungiamųjų žodžių dažniausiai vartojamas jungtukas nes. Šiuo jungtuku prijungti priežasties aplinkybės sakiniai visada eina po pagrindinio sakinio; pirma pasakomas koks nors padarinys, įvykis, o paskui to padarinio ar įvykio priežastis: Savuosius susidedu kuprinėn ir nešuos, nes namie obuolių neturim (J. Bil). Kiekvienas kuo anksčiau taisės išvažiuoti, nes kiekvienam dešimtimis buvo reikalų (Žem). Į namus nieko nebereikėjo kelio klaustis, nes tiesus plentas ėjo stačiai pro Petkūnus (A. Vien). Anksti gulė, vėlai kėlė, o atsikėlę ir apsiliuobę ilgai nedegdavo žiburio, nes žibalas buvo brangus, balana neskalsi (A. Vien). Nebūk ilgai nuliūdęs, nes susirgsi.

2. Šalutiniai sakiniai su jungtuku kadangi būdingesni moksliniam ir kanceliariniam stiliui. Dažniau tokie sakiniai eina prieš pagrindinį sakinį; šalutinis sakinys čia pasako priežastį, o pagrindinis – padarinį: Kadangi sūnus jau buvo paaugęs, motina panorėjo, kad jis pats pradėtų sau duoną pelnyti (J. Balč).

Kai šalutinis sakinys, prijungtas jungtuku kadangi, eina po pagrindinio sakinio, tų sakinių tarpusavio santykis esti toks pats, kaip ir šalutinių sakinių, prijungtų jungtuku nes: Vakar buvau visą laiką namie, kadangi lietus lijo. Vadinasi, šie abu jungtukai yra visiškai lygiareikšmiai.

3. Poriniai jungtukai kadangi… tai, kadangi … tad padaro labiau susijusius pagrindinį su šalutiniu sakiniu: Kadangi tu daugiau neuždirbai, tai daugiau nė nelauk. Kadangi saulė yra taip toli nuo mūsų ir betgi išrodo didokas rutulys, tad aišku, jog didumo ji baisiai didelė (J. Jabl).

4.1. Kiti prijungiamieji žodžiai daugiau būdingi šnekamajai kalbai ir grožinei literatūrai. Sakinių su jungtuku kad pagrindinis sakinys dažnai turi atliepiamąjį žodį: Dėl to neatėjau, kad sirgau. Dėl to, kad jis turi nelaimės būti kuprotas, daug vaikų juokiasi iš jo.

4.2. Vartojami su šiuo jungtuku sakiniai ir be jokių atliepiamųjų žodžių: Senelis perpyko ant vaiko, kad negerai ganė, ir išvarė jį iš namų. Džiaugėsi, kad buvo negilu, tik iki kelių (P. Maš).

5. Suprieveiksmėjusiais įvardžiais ko, kam priežasties aplinkybės sakiniai jungiami gana retai. Vartojami jie dažniau šnekamojoje kalboje, tautosakoje ir grožinėje literatūroje: Mes pykstame ant piktžolių, kam jos tokios vislios (Vaižg). Visi jį barė, kad davė tokia laisvę vaikams (J. Jabl).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *